Актуализация относно контролите за внос на стоки от ЕС

Обаждаме ви се, за да ви осведомим за последната промяна в контролите на вноса. Тази година няма да бъдат въвеждани нови контроли на вноса на стоките от ЕС.

По-конкретно, следните контроли, които бяха запланувани за въвеждане от юли, 2022 г. сега няма да бъдат въведени:

  • • Изискване за по-нататъшните Санитарни и фитосанитарни проверки (SPS) на вноса от ЕС понастоящем на дестинация, да се преместят на Граничен контролно-пропускателен пункт (BCP)
  • • Изискване за декларация за безопасност и сигурност на вноса в ЕС.
  • • Изискване за по-нататъшна здравна сертификация и SPS проверки за вноса от ЕС.
  • • Забрана и ограничаване на вноса на замразено месо от ЕС.

Ако, обаче, дадена фирма внася стоки от ЕС във Великобритания и е решила да подаде декларации за безопасност и сигурност на тези движения, те могат да продължат да го правят на доброволни начала.

Контролите, които вече са въведени ще останат.

  • • Най-високорисковият внос на животни, животински продукти, растения и растителни продукти ще продължи с вече въведените митнически контроли.
  • • Проверките на безопасността и сигурността, въведени миналата година, остават като част от съществуващите митнически контроли, въведени през 2021 г.
  • • Ако дадена фирма внася стоки във Великобритания от останалата част на света, за тези действия те имат законово задължение да подадат своята Обобщена декларация за влизане (ENS) и за безопасност и сигурност.

Правителството ще публикува през есента Целеви оперативен модел, който ще обяви нашия нов режим на граничен контрол на вноса и ще има като цел края на 2023 г. като ревизираната дата за въвеждане на нашия режим на контрол.

Служба за митнически декларации

Ние все още сме ангажирани да закрием Митническо обслужване на вносни и експортни товари (CHIEF) съобразно с обявените дати и призоваваме всички да продължат да се подготвят за придвижване до Службата за митнически декларации. CHIEF ще бъдат затворени за внос след 30-ти септември, 2022 г. и за износ – след 31-ви март, 2023 г. Все още продължава преместването към Службата за митнически декларации.

Ще продължи работата с индустрията, за да се прецени как можем да създадем безопасен, сигурен и ефективен процес за справяне с вноса от ЕС. Така ще се надгради работата, която вече се извършва, включително цифровата платформа Single Trade Window на Обединеното кралство, за която екипите на Дирекцията за данъци и митници на Нейно Величество (HMRC) работят усилено, за да я предоставят като част от Граничната стратегия 2025.

Споделете тази статия...