person-hand-on-steering-wheel-977213

Командироване на шофьори

Move Expert подпомага превозвачите, като комбинира конкурентни цени с добре развита мрежа и над 25 години опит в пътния сектор

woman-standing-on-the-center-table-with-four-people-on-the-1367271

Правна помощ

Услуга, посветена на превозвачи и автобусни оператори.