Бъдете готови за Пакет Мобилност с VDO

Вашето електронно решение за управление на съответствието на шофьорите с новите закони за мобилност

Електронно решение за управление на съответствието на шофьорите с новите закони за мобилност

VDO Mobility Package

BASIC

VDO Posting
Сертификати>br>за
командироване
Documents Management VDO
Управление
на
документи
contact point vdo
Контактна
точка

ADVANCED

BASIC

+

Index VDO Mobility Package
Индекс на нарушенията
Tachograph VDO Mobility Package
Доклади с данни за тахографа
TIS-WEB DMM5 access mobility package VDO
TIS-WEB DMM5 достъп

Електронно решение за управление на съответствието на шофьорите с новите закони за мобилност

VDO Mobility Package

BASIC

VDO Posting
Сертификати>br>за
командироване
Documents Management VDO
Управление
на
документи
contact point vdo
Контактна
точка

ADVANCED

BASIC

+

Index VDO Mobility Package
Индекс на нарушенията
Tachograph VDO Mobility Package
Доклади с данни за тахографа
TIS-WEB DMM5 access mobility package VDO
TIS-WEB DMM5 достъп

DRIVERS MANAGER

Електронно решение, предназначено за транспортни компании, за да управляват на едно място всички сертификати за командироване, задължителни документи, тахографски файлове и лесно да наблюдават спазването на шофьорите на законите за мобилност.

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС

За управление, заявка, наблюдение на валидността, подновяване и преглед на вашите сертификати за няколко държави на едно място.

За да качите и организирате вашите фирмени документи по вид и дата, разпределете ги по шофьори/камиони.

Aby sprawdzić raporty z danych tachografu lub uzyskać dostęp do TIS-Web®, w celu monitorowania kar i zagrożeń.

За Пакет мобилност, командироване, правила за възнаграждение, пътен контрол, инспекции и управление на глоби.