Последствията от новия пакет Мобилност

Транспортните фирми очакваха окончателното решение за новия регулаторен пакет, който съществено ще промени правилата на транспортния пазар. Пакетът за мобилност е иницииран от Европейската комисия в работната програма „Европа в движение“ за 2017 г. Той е създаден с цел да подобри условията на работа и безопасността на водачите, и да гарантира справедливостта и ефективността на пазара. През последните дни, от 8-ми до 10-ти юли 2020 г., Европейският парламент, Европейският съвет и Европейската комисия приеха окончателната версия на регламентите относно пакета за мобилност, която ще бъде приложена през следващите месеци.

И така, какви ще са последиците за транспортния сектор?

Целта на пакета за мобилност е да се модернизират, заменят и обединят разпоредбите, уреждащи правилата за публикуване в сектора на автомобилния транспорт, като се осигурят адекватни условия на работа на водачите и хармонизират административните изисквания и достъпа до пазара на автомобилния транспорт.

Кои са основните моменти от пакета за мобилност?

Законите за минималната заплата стават задължителни за всички държави от Европейския съюз. Така например, ако някоя от транспортните компании в ЕС командирова шофьора си на работа в друга държава от ЕС, ще трябва да плаща същата заплата, както на местния шофьор.

1 Новите правила за командироване ще бъдат приложими за международните автомобилни превози, с изключение на билатералните операции по превоз на товари и пътници, и на транзита.
2 Връщането на водача в страната на произход ще бъде задължително на всеки 4 седмици, за всеки период от 3 или 4 последователни работни седмици.
3 Регулярната седмична почивка (над 45 часа) се провежда на подходящо място за настаняване, заплащано от работодателя.
4 Шофьорите ще имат 4 дневен период на охлаждане след завръщането си в страната по регистрация камиона.
5 Тахографите стават задължителни за всички превозни средства от 2,5т. до 3,5т., извършващи превоз с търговска цел.

6 Малките транспортни превози стават също обект на европейските норми за транспорт.
7 Задължително връщане на камионите в страната по регистрация на всеки осем седмици.
8 С цел борба с т.нар. фирми – пощенски кутии, транспортните фирми ще доказват извършването на своята основна дейност в държавата на учредяване като:
– имат реален и действащ адрес в страна членка
– показват съответстващи на дейността в страната финансови показатели
– имат изискваните професионални компетенции

Кога ще влязат в сила разпоредбите от пакета Мобилност?

Разпоредбите ще започнат да се прилагат 18 месеца след публикуването на акта.

Важно! Правилата за времето за почивка, включително връщането на шофьорите в страната по местоживеене, ще влязат в сила 20дни след публикуването на акта.

IN ORDER TO COMPLY WITH THE NEW MOBILITY PACKAGE REGULATIONS, ESPECIALLY FOR THE MINIMUM WAGE LAW REQUIREMENTS, MOVE EXPERT IS IMPLEMENTING A NEW GLOBAL OFFER FOR THE POSTING OF DRIVERS IN THE EU.
ЗА ДА ОТГОВОРИТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПАКЕТА ЗА МОБИЛНОСТ, ОСОБЕНО НА ТЕЗИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНИТЕ ЗА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД НОВАТА ОФЕРТА НА MOVE EXPERT “ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ” ЗА КОМАНДИРОВАНИ ШОФЬОРИ.

Свържете се с нас за повече информация.

Споделете тази статия...