ФРАНЦИЯ: Нови минимални заплати от 1-ви ОКТОМВРИ 2021

Френската минимална почасова ставка е 10.49 евро от 1-ви Октомври 2021г.. 

Националната минимална работна заплата се прилага и за транспортния сектор, с изключение на категорията специализирани работници, както е определено в Колективния договор за превоз на товари (Споразумение от 23 октомври 2020 г., влязло в сила от март 2021 г.).

Брутната часова ставка се увеличава на 10.49 евро, в сравнение с 10.25 евро преди.

В таблицата долу можете да видите ставките на водачите по категории:

ГрупаОпределение КоефициентПочасова ставка
3 bisВодач на превозно средство с до 3.5 т. брутно тегло118M10.48 €
4Водач на тежкотоварно превозно средство с брутно тегло над 3.5 т. и до 11 т. включително120M10.48 €
5Водач на тежкотоварно превозно средство с брутно тегло над 11 т. и до 19 т. включително128M10.48 €
6Водач на тежкотоварно превозно средство с брутно тегло над 19 т.138M10.48 €
7Висококвалифициран водач на тежкотоварно превозно средство (МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ)150M10.49 €

Съгласно френския колективен договор водачите на товарни и съчленени превозни средства с обща маса над 3,5 т., ангажирани в международен транспорт, се считат за еквивалентни на група 7 с коефициент 150M. Минималната заплата за тези шофьори трябва да бъде 10,49 евро / бруто / час.

Съгласно националния колективен трудов договор за автомобилен транспорт, почасовото заплащане на работниците в сектора на автомобилния транспорт и спомагателните транспортни дейности трябва да се увеличава според годините, прекарани във фирмата:

+2%, +4%, +6% и +8% след съответно 2, 5, 10 и 15 години стаж във фирмата.

Цени за допълнителни часове:


Платени допълнителни часове + 25% *Платени допълнителни часове + 50% *
Шофьори на дълги разстояния – седмични часове36 ч до 43 1Над 43 ч
Шофьори на дълги разстояния – месечни часове152 ч до 186 чНад 186 ч
Шофьори на къси разстояния – седмични часове36 ч до 43 чНад 43 ч
Шофьори на къси разстояния – месечни часове152 ч до 186 чНад 186 ч

* Допълнителните часове се увеличават, когато работното време надвишава законоустановения максимален брой работни часове на седмица (35 часа за шофьори на дълги разстояния; 39 часа за шофьори на къси разстояния).

• Пример: заплата на водача на дълги разстояния при работа 45 часа седмично:

• 10,49 евро * 35ч

• 13,11 евро * 8 часа (от 36-ти до 43-ти извънредни часове)

• 15,73 евро * 2 часа (за 44-ти и 45-ти работни часове)

Неделна работа

• повече от (3) часа: 24.20 евро бонус/ден

• по-малко от (3) часа: 10,40 евро бонус/ден

Нощен труд:

За нощен труд се счита всеки работен час между 21 ч. и 6 ч. сутринта (съгласно чл. 1 от Споразумението за нощен труд от 14 ноември 2001 г., свързано с Националния колективен трудов договор за автомобилен превоз).

Почасови ставки на водачите за нощен труд:

Под 50 ч на месец отработени между 21:00 и 06:00Часова ставка + 20 %
Над 50 ч на месец отработени между 21:00 и 06:00Часова ставка + 25 %

Важно: Всички нови или подновени декларации, направени след 1-ви Октомври 2021 г. трябва да бъдат с вклчена новата минимална почасова заплата от 10.49 евро.

Относно декларациите на вашите шофьори: всички декларации издадени до 30.09.2021 могат да включват минималната часова ставка, валидна преди Октомври 2021г. без да е необходимо същите да бъдат коригирани, но се уверете, че фишове за заплати ще отговарят на новите изисквания за минимална почасова заплата, която е 10.49 евро на час.

Move Expert винаги Ви информира относно последните новини и промени в законите за минималната работна заплата в ЕС.

Споделете тази статия...