COVID 19: Задължителна декларация при пътуване във Франция

A travel certificate is now required for entry into or transit through French territory.

This announcement follows the implementation of the Prime Minister’s instruction of March 18, 2020, No. 6149 / SG, concerning the decisions taken to limit the spread of Covid-19.

Each driver entering French territory must have this certificate to present to the border control authorities. CLICK HERE TO DOWNLOAD THE CERTIFICATE IN FRENCH, or HERE IN ENGLISH

Please ensure that your drivers have duly completed the certificate and ticked the appropriate box required by the French authorities.

If you need any further information, don’t hesitate to contact us Декларацията за пътуване е необходима при влизане във Франция или транзитиране през френска територия.

Това съобщение следва изпълнението на инструкцията на министър-председателя от 18 март 2020 г. № 6149 / SG относно решенията, взети за ограничаване на разпространението на Covid-19.

Всеки водач, навлизащ на френска територия, трябва да притежава тази декларация, която да представи на органите за граничен контрол. Кликнете тук, за да изтеглите декларацията:

attestation_deplacement_international

Attestation_deplacement_International_EN-1

Моля, уверете се, че вашите водачи са попълнили надлежно декларацията и поставили отметка в подходящото поле, изисквано от френските власти.

Ако се нуждаете от друга информация, не се колебайте да се свържете с нас

 

Споделете тази статия...

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram