Покачване на минимална работна заплата, започвайки от 1ви Януари, 2019та.

Покачване на минимална работна заплата, започвайки от 1ви Януари, 2019та.

Уважаеми Клиенти,

На 15 Декември, Френското министерство обяви повишаване на минималната работна заплата на 10.03 Евро за час, считано от 1ви Януари 2019.

Това предполага че вашите шофьори трябва да получават минимум 10.03 Евро за изработен час във Франция  от 1ви Януари 2019.

 

Относно сертификатите на вашите шофьори: всички сертификати издадени до 31/12/2018 няма нужда да се променят, но се обедете че през 2019 заплатите ще бъдат съобразени с новата минимална работна заплата във Франция.

 

Всички нови или подновени сертификати направени от 1ви Януари 2019 трябва да са с новата минимална заплата 10.03 Евро за час.

Минималната работна заплата за Франция за автомобилния транспорт на стоки се определя от секторно колективно споразомение и скоро ще бъде актуализиран в съответствие с увеличаването на националната минимална работна заплата. Ще ви информираме за това веднага щом бъде постигнато новото споразумение.

 

Как се изчислява минималната работна заплата на шофьора

Бихме искали да ви информираме относно какво трябва да се има предвид при изчисляването на работната заплата на вашия шофьор за часовете, изработени във Франция. Според информацията, публикувана от френските власти:

Съгласно параграф 7 от член 3 от Директива 96/71 / ЕО от 16 декември 1996 г. могат да се вземат предвид следните данни:

– заплатата на служителя

– всяко допълнително заплащане за извънреден труд

– всякакви придобивки (например бонус за трудова заетост)

– всякакви квоти, специфични за командироването (например бонус за експатриране)

– всякакви обезщетения.

Тези суми се изразяват брутно.

Независимо от това, всички надбавки, изплатени при възстановяване на действително направени разходи вследствие на командироването, като например разходи за пътуване, настаняване- включително такива суми, платени на фиксирана ставка – не могат да бъдат включени.

 

 

posting.eu@move.dev.cc

Покачване на минимална работна заплата, започвайки от 1ви Януари, 2019та.

Уважаеми Клиенти,

На 15 Декември, Френското министерство обяви повишаване на минималната работна заплата на 10.03 Евро за час, считано от 1ви Януари 2019.

Това предполага че вашите шофьори трябва да получават минимум 10.03 Евро за изработен час във Франция  от 1ви Януари 2019.

 

Относно сертификатите на вашите шофьори: всички сертификати издадени до 31/12/2018 няма нужда да се променят, но се обедете че през 2019 заплатите ще бъдат съобразени с новата минимална работна заплата във Франция.

 

Всички нови или подновени сертификати направени от 1ви Януари 2019 трябва да са с новата минимална заплата 10.03 Евро за час.

Минималната работна заплата за Франция за автомобилния транспорт на стоки се определя от секторно колективно споразомение и скоро ще бъде актуализиран в съответствие с увеличаването на националната минимална работна заплата. Ще ви информираме за това веднага щом бъде постигнато новото споразумение.

 

Как се изчислява минималната работна заплата на шофьора

Бихме искали да ви информираме относно какво трябва да се има предвид при изчисляването на работната заплата на вашия шофьор за часовете, изработени във Франция. Според информацията, публикувана от френските власти:

Съгласно параграф 7 от член 3 от Директива 96/71 / ЕО от 16 декември 1996 г. могат да се вземат предвид следните данни:

– заплатата на служителя

– всяко допълнително заплащане за извънреден труд

– всякакви придобивки (например бонус за трудова заетост)

– всякакви квоти, специфични за командироването (например бонус за експатриране)

– всякакви обезщетения.

Тези суми се изразяват брутно.

Независимо от това, всички надбавки, изплатени при възстановяване на действително направени разходи вследствие на командироването, като например разходи за пътуване, настаняване- включително такива суми, платени на фиксирана ставка – не могат да бъдат включени.

 

 

posting.eu@move.dev.cc

Споделете тази статия...