Move Expert Solutions for Transport Professionals
 • Phone +42 07 34 10 19 91
  • cs
   • fr
   • en
   • it
   • ro
   • es
   • pl
   • bg
   • de
   • hu

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

Pravidla pro vysílání zaměstnanců jsou plně použitelná v oblasti silniční dopravy. V říjnu roku 2017 začala evropská ministerstva práce diskutovat o některých změnách Výnosu o vysílání pracovníků z roku 1996. Tyto změny se netýkají silniční dopravy, pro kterou nadále platí stávající evropská a vnitrostátní pravidla chránící odvětví.

 

ZDE MŮŽETE NAJÍT NĚKTERÉ ČÁSTO KLADENÉ OTÁZKY.

NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS PRO DODATEČNÉ INFORMACE.

 

KTERÉ JSOU PLATNÉ ZÁKONY, TÝKAJÍCÍ SE VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE FRANCII A V EVROPĚ ?
Francie (Macron Law), Německo (Milog), Rakousko (LSDB), Itálie (Distacco), Belgie a Nizozemsko zavedly vnitrostátní právní předpisy k předcházení sociálního dumpingu. Tyto předpisy zahrnují povinnost vystavení certifikátu před vstupem řidiče do daného státu a dodržování příslušných minimálních mezd. Certifikáty mají maximální platnost šest měsíců.

Zákon MACRON

Francie – Francouzský zákon MACRON odkazuje na Výnos č 2016-418 ze dne 7.dubna 2016. Mezinárodní dopravci, kteří provozují činnost na území Francie, musí splňovat minimální mzdu ve výši 9,88 EUR za hodinu a hradit cestovní náklady, stanovené v národní kolektivní pracovní smlouvě o silniční dopravě. Výnos ukládá dopravcům povinost mít svého zástupce ve Francii, který od 1.1.2017 vystavuje certifikáty vyslaným řidičům prostřednictvím webové stránky francouzského Ministerstva práce (SIPSI).

Cestujete do Francie? Zařídíme Vám účet na SIPSI a vystavíme Vaše certifikáty podle zákona MACRON v reálném čase. Už nebudete ztrácet čas vystavováním svých certifikátů jednoho po druhém na webových stránkách francouzského Ministerstva práce. Celý proces pro Macron je velmi jednoduchý.

1. Vyplníte online registrační formulář.
2. Pošleme Vám rychlou odpověď s instrukcemi jak dokončit registraci.
3. Přejdete do svého osobního účtu, kde můžete spravovat firemní dokumenty a certifikáty řidičů.
4. Když potřebujete certifikát, my Vám jej vydáme a pošleme na Vaši emailovou adresu a na Vaš účet. Na svém účtu najdete instrukce ve Vašem jazyce.

 

Zákon MILOG

Německo – Německý zákon o minimální mzdě MILOG (Mindestlohngesetz – MiLoG), který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2015 platí i pro mezinárodní dopravce, uskutečňující dopravní činnost a/nebo kabotáž v Německu a/nebo pro vysílané zaměstnance, zaměstnané prostřednictvím pracovních agentur. Podle článku 16 musí zahraniční společnosti poslat předběžné hlášení, potvrzující vyslání řidičů do Německa a to před začátkem činností a zajistit vysílaným zaměstnancům stejné pracovní podmínky a mzdu, jakou mají němečtí pracovníci. Pro Německo není vyžadován místní zástupce.

Cestujete do Německa? Jestliže jste už zákazníkem aplikace MACRON, registrace je snadnější! Díky naší aplikaci Vám zařídíme a podáme ohlášení německým celním úřadům v reálném čase, v souvislosti se zákonem MILOG. Od 1. ledna 2017 musíte mít účet na specializované webové stránce německých celních úřadů a musíte deklarovat počet zaměstnanců, které vysíláte do Německa.
V případě inspekce Vám MOVE EXPERT může pomoci vyhovět požadavkům německých úřadů tím, že Vám nabídne svou jazykovou a praktickou zkušenost v oblasti silničních dopravních předpisů.

 

Zákon LSDB

RAKOUSKO – Rakouský zákon LSDB proti pracovnímu a sociálnímu dumpingu (LSDB-G – Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz) vstoupil v platnost dne 1.ledna 2017 a týká se mezinárodních dopravců, provozujících dopravu nebo kabotáž na území Rakouska, a/nebo vysílajících zaměstnance, zaměstnané prostřednictvím pracovních agentur. Podle článku 19 (3), společnosti, které mají sídla v zahraničí, mají povinnost předběžně ohlásit vysílání svých řidičů do Rakouska ještě předtím, než začnou vykonávat jakoukoliv činnost nebo službu na území Rakouska. Dále jsou povinny poskytnout vysílaným zaměstnancům stejné pracovní podmínky a mzdy, jaké mají rakouští pracovníci.
Cestujete do Rakouska? Jestliže už jste zákazníkem aplikace MACRON, registrace je snadnější! Zařídíme a podáme Vaše ohlášení rakouským celním úřadům v reálném čase, v souvislosti se zákonem LSDB.
Rakouský zákon proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSDB-G) nevyžaduje v Rakousku místního zástupce. MOVE EXPERT vám také může pomoci při řešení požadavků rakouských úřadů.

Zákon DISTACCO – Vyhláška 136/2016

Cestujete do Itálie? Prostřednictvím naší služby Vaši společnost zaregistrujeme na oficiální webové stránce Cliclavoro a zařídíme vydávání Vašich certifikátů. MOVE EXPERT také poskytuje zastoupení Vaší společnosti v Itálii podle Vyhlášky 136/2016. Všechny zahraniční společnosti uskutečňující kabotážní dopravu v Itálii jsou povinny dodržovat postup, uvedený ve Vyhlášce 136/2016 o vysílání zaměstnanců do Itálie.

Italský zákon DISTACCO odkazuje na Vyhlášku 136/2016 ze dne 17. července 2016. Pro všechny zahraniční řidiče, kteří uskutečňují kabotážní činnost nebo vysílají zaměstnance, zaměstnané prostřednictvím pracovních agentur v Itálii (nikoliv mezinárodní dopravní operace z nebo do Itálie),platí tento zákon, který vyžaduje předběžné podávání informací italskému Ministerstvu práce. Tento zákon také zavazuje dopravce mít svého italského zástupce. Účelem tohoto nařízení je verifikovat, že pracovní a mzdové podmínky zahraničních zaměstnanců jsou stejné, jako podmínky italských zaměstnanců.

PRO KOHO PLATÍ ZÁKONY ?

Řidič vozidla, který dodává nebo nakládá zboží nebo cestující v určitých evropských státech, musí pobírat minimální mzdu hostitelské země. Po dobu práce na území státu, ve kterém platí některý z uvedených zákonů, zaměstnanec musí nejen pobírat místní minimální mzdu, ale musí mít právo na proplacené přesčasy, právo na stravování, diety a cestovní náklady, a to podle sociálních dohod a platných zákonů. Dopravce musí posílat místním úřadům své prohlášení o vysílání na specializovaných webových stránkách. Prohlášení musí být podaná před příjezdem řidiče a mají maximální platnost šest měsíců. Některé legislativy vyžadují mít zástupce v hostitelské zemi.

Všichni silniční dopravci, kteří provádějí mezinárodní dopravu v zemích, které zavedly směrnici 2014/67 / EU ve svých vnitrostátních právních předpisech, musí dodržovat tato nová pravidla. V závislosti na zemi se to týká dopravců, kteří uskutečňují dopravu z nebo do cizího státu (Francie, Německo, Rakousko) a kabotáž v cizím státu (Francie, Německo, Rakousko a Itálie). Autobusoví dopravci se řídí stejnými předpisy. Společností, které uskutečňují dopravu zboží na vlastní náklady (jak je uvedeno podle kódu NACE) nebo dopravců zboží či osob, které provádějí tranzit přes území cizího státu (bez nakládky nebo vykládky zboží a se „zavřenými dveřmi“ pro autobusy) se tento zákon netýká.

KDO MNĚ BUDE ZASTUPOVAT ?

MOVE EXPERT je ideálním partnerem, který Vám bude pomáhat při dodržování všech předpisů, týkajících se vysílání zaměstnanců do zahraničí. Náš tým, nacházející se ve Francii a v dalších evropských městech, je znalý místní legislativy v daných zemích a může Vám poradit i v těch nejtěžších případech. S podporou odborníků v oblasti dopravy Vám MOVE EXPERT poskytne veškerou pomoc při dodržování zákonů. Jsme v nepřetržitém kontaktu s mezinárodními dopravci, sdruženími a státními úřady. Od doby, kdy tyto zákony vstoupily v platnost působíme jako oficiální zástupce pro jednání s úřady. Budeme Vám pomáhat při každém předběžném postupu a také v případech inspekce ze strany úřadů. Se svými více než 25 lety zkušeností je MOVE EXPERT oblíbeným klíčovým partnerem mezinárodních dopravců a dopravních asociací v Evropě. Naší základní filozofií je pomáhat dopravcům zvyšovat svou produktivitu a snižovat své náklady prostřednictvím velké nabídky našich služeb.  
PROČ SE MÁM TĚMITO OTÁZKAMI ZABÝVAT ?
Zahraniční řidiči, kteří provádějí mezinárodní přepravní a / nebo kabotážní služby v evropských zemích, na které se vztahují zákony o minimálních mzdách, musí být nejprve nahlášeni svým zaměstnavatelem příslušným státní úřadům. Navíc mzda zaplacená zaměstnavatelem za odpracované hodiny v cizí zemi musí být minimálně rovna minimální mzdě v dané zemi. Pokud zaměstnavatelé nedodrží tato pravidla, mohou být potrestáni pokutami a peněžitými sankcemi, které budou vypočteny pro každého neohlášeného pracovníka v souladu s vnitrostátními předpisy, ale také globálně v závislosti na nedodržení předpisů. Abyste předešli pokutám a soudnímu řízení, přijměte řešení nabízená společností MOVE EXPERT.

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍ MOVE EXPERT ?

MOVE EXPERT vám může pomoci splnit povinnosti týkající se vysílání pracovníků. Pro zákazníky máme k dispozici zkušený tým, který mluví vaším jazykem a také tým právníků specializovaných na dopravu v Evropě.
Naše společnost zastupuje a pomáhá mezinárodním dopravcům, kteří provádějí přepravní operace ve Francii a ve zbytku Evropy, aby dodrželi platné zákony v každé zemi poskytováním nejkomplexnějších služeb.
MOVE EXPERT nabízí nejjednodušší, nejrychlejší a nejkomplexnější řešení, které je v souladu s právními předpisy o vysílání pracovníků v Evropě:

1. Budeme Vaším oficiálním zástupcem, pokud to vyžaduje zákon
2. Vytvoření účtu na Vaše jméno na webových stránkách státních úřadů
3. Vydávání Vašich certifikátů na oficiálních platformách a posílání těchto certifikátů na Vaši emailovou adresu a také na Váš osobní účet ve specializovaných aplikacích. (vyjímečná funkce nabízená MOVE EXPERT).
4. Zajištění správy a archivace všech dokumentů, podle platných předpisů každého státu.
5. Spolupráce s úřady v případě inspekce
6. Odpovědi na Vaše otázky, týkající se těchto zákonů, díky našemu zkušenému a vícejazyčnému týmu v zákaznickém středisku 

KOLIK STOJÍ NAŠE SLUŽBY? CO ZAHRNUJí ?

Ceny od 75€ – all inclusive. Služba zahrnuje: – Automatické vytvoření veškerých Vašich certifikátů bez dodatečných nákladů – Online řízení Vašeho účtu a certifikátů – Spolehlivého zástupce, který je v nepřetržitém kontaktu s státními úřady – Pozorná a ochotná zákaznická obsluha

Kontaktujte nás ?
 Kontaktujte náš zákaznický tým emailem na posting.eu@move-expert.com

nebo se registrujte online  PHONE: +33 (0)4 42 99 11 1