Aktuální informace ke kontrolám dovozu zboží z EU

Obracíme se na vás, abychom vás informovali o nedávné změně v kontrolách dovozu. V letošním roce nebudou zavedeny žádné další kontroly dovozu zboží z EU.

Konkrétně následující kontroly, jejichž zavedení bylo plánováno od července 2022, nyní nebudou zavedeny:

  • • Požadavek na další sanitární a fytosanitární (SPS) kontroly dovozu z EU, které se v současné době provádějí v místě určení, bude přesunut na stanoviště hraniční kontroly (BCP).
  • • Požadavek na prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení dovozu z EU.
  • • Požadavek na další zdravotní osvědčení a sanitární a fytosanitární kontroly u dovozů z EU.
  • • Zákazy a omezení dovozu chlazeného masa z EU.

Pokud však podnik dováží zboží z EU do Velké Británie a rozhodl se předkládat prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení tohoto pohybu, může tak činit i nadále na dobrovolné bázi.

Již zavedené kontroly zůstanou v platnosti.

  • • Nejrizikovější dovozy zvířat, živočišných produktů, rostlin a rostlinných produktů budou nadále uplatňovány spolu s již zavedenými celními kontrolami.
  • • Bezpečnostní a ochranné kontroly zavedené v loňském roce zůstávají v platnosti jako součást stávajících celních kontrol zavedených v průběhu roku 2021.
  • • Pokud podnik dováží zboží do Velké Británie ze zbytku světa, zůstává pro něj i nadále zákonnou povinností předložit pro tyto pohyby bezpečnostní vstupní souhrnné celní prohlášení (ENS).

Vláda na podzim zveřejní cílový provozní model, kterým se stanoví náš nový režim hraničních dovozních kontrol, a jako revidované datum zavedení našeho kontrolního režimu stanoví konec roku 2023.

Služba celního prohlášení

Jsme stále odhodláni ukončit celní odbavování dováženého a vyváženého zboží (CHIEF) v souladu se zveřejněnými termíny a vyzýváme všechny, aby pokračovali v přípravách na přechod na službu celních prohlášení. Systém CHIEF bude uzavřen pro dovoz od 30. září 2022 a pro vývoz od 31. března 2023. Přechod na službu celní deklarace stále probíhá.

Nyní bude pokračovat práce s průmyslem na posouzení, jak můžeme vytvořit bezpečný, zabezpečený a efektivní proces pro vyřizování dovozů z EU. Toto bude vycházet ze stávající práce, která již probíhá, včetně jednotného obchodního okna Spojeného království, na jehož realizaci týmy HMRC usilovně pracují v rámci strategie pro hranice do roku 2025.

Sdílet tento článek...