Service et technologie

#MoveForward

Novinky a blog

Zůstaňte informováni !

Current minimum wages

FRANCIE: Nová minimální mzda od 1. ŘÍJNA, 2021

Francouzská minimální hodinová mzda je od 1. října 2021 10,48 EUR 2021.  Národní minimální mzda platí i pro sektor dopravy, kromě kategorie specializovaných pracovníků, jak je stanovena Kolektivní smlouvou o přepravě zboží (smlouva ze dne 23. října 2020, vstoupila v platnost březnem 2021).  Hrubá hodinová mzda se zvýší na 10,48 eura oproti současným 10,25 eura.  Move Expert pro své klienty vysvětluje dopad 2,2% zvýšení minimální mzdy k 1. říjnu 2021 na konvenční mzdové tarify v sektoru dopravy.  Hodinová mzda pro pracovníky v autodopravě ZBOŽÍ  Group  Definition of driver’s coefficient  Coefficient  Hourly rate  3 bis  Driver of a vehicle weighing up to 3,5 T GVW  118M  10.48 € 

Přečtěte si více
VŠICHNI

Dopad nového balíčku mobility

Dopravní společnosti se čekají na konečné rozhodnutí o novém regulačním balíčku, který může zásadně změnit pravidla dopravního trhu. Balíček mobility iniciovala Evropská komise ve svém pracovním programu na rok 2017

Přečtěte si více