COVID 19: Povinný cestovní certifikát ve Francii

Pro vstup na francouzské území nebo tranzit přes francouzské území se nyní vyžaduje cestovní osvědčení.

This announcement follows the implementation of the Prime Minister’s instruction of March 18, 2020, No. 6149 / SG, concerning the decisions taken to limit the spread of Covid-19.

Each driver entering French territory must have this certificate to present to the border control authorities. CLICK HERE TO DOWNLOAD THE CERTIFICATE IN FRENCH, or HERE IN ENGLISH

Please ensure that your drivers have duly completed the certificate and ticked the appropriate box required by the French authorities.

If you need any further information, don’t hesitate to contact us Pro vstup na francouzské území nebo tranzit přes francouzské území se nyní vyžaduje cestovní osvědčení.

Toto oznámení navazuje na provádění pokynů předsedy vlády ze dne 18. března 2020, č. 6149 / SG, týkajících se rozhodnutí přijatých k omezení šíření Covid-19.

Každý řidič vstupující na francouzské území musí mít toto osvědčení, které musí předložit orgánům hraniční kontroly. Klepnutím sem stáhněte certifikát.

attestation_deplacement_international

Attestation_deplacement_International_EN-1

Ujistěte se, že Vaši řidiči řádně vyplnili osvědčení a zaškrtli příslušné políčko vyžadované francouzskými orgány.

Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat

Sdílet tento článek...

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram