Rychlejší přeprava díky používaní “green lanes”

Evropská komise schválila implementaci Green Lanes k zajištění včasné dostupnosti základního zboží a služeb během pandemie COVID-19

Co je to Green Lane?

Od členských států EU se požaduje, aby všechny relevantní hraniční přechody v transevropské dopravní síti (TEN-T) označily jako hraniční přechody „green lanes“.

Hraniční přechody Green lanes musí být otevřené všem nákladním vozům bez ohledu na to, jaké zboží přepravují.

Překročení hranice, včetně kontrol a zdravotního vyšetření, nesmí trvat déle než 15 minut.

Mezinárodně uznávaná osvědčení o odborné způsobilosti by měla být považována za dostačující k prokázání, že pracovník působí v mezinárodní dopravě. Pokud takové osvědčení neexistuje, měl by být akceptovám dopis podepsaný zaměstnavatelem.

Klikněte zde a přečtěte si oficiální sdělení EU

Abychom vám pomohli s Vašimi cestami – zde naleznete doporučení EU shrnující národní opatření jednotlivých zemí

Zůstaňte v bezpečí a děkujeme Vám za tuto této důležitou práci

#ZASTAVME TENTO VIRUS SPOLEČNĚ.

Move Expert Vám může pomoci při Vaší práci po celé Evropě. Požadavky na minimální mzdu, mýtné, právní pomoc, online rezervace trajektů, vrácení DPH, spotřební daně.

ODPOVĚZTE na tento e-mail s následujícím textem: „#MOVEFOWARD a my vás budeme kontaktovat

Sdílet tento článek...

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram