Dopad nového balíčku mobility

Dopravní společnosti se čekají na konečné rozhodnutí o novém regulačním balíčku, který může zásadně změnit pravidla dopravního trhu. Balíček mobility iniciovala Evropská komise ve svém pracovním programu na rok 2017 „Evropa v pohybu“. Byl vytvořen s cílem zlepšit pracovní podmínky a bezpečnost řidičů a zajistit spravedlnost a efektivitu trhu. V těchto posledních dnech, od 8. do 10. července 2020, Evropský parlament, Evropská rada a Evropská komise definitivně přijaly konečnou verzi nařízení o balíčku mobility, která bude provedena v následujících měsících.

Jaké budou důsledky pro odvětví dopravy?

Cílem balíčku mobility je modernizovat, nahradit a sloučit ustanovení upravující pravidla vysílání v odvětví silniční dopravy zajištěním odpovídajících pracovních podmínek pro řidiče a harmonizaci administrativních požadavků a přístupu na trh silniční dopravy.

Jaké jsou klíčové body balíčku mobility?

1. Zákony o minimální mzdě se stávají závaznými pro všechny země Evropské unie. Pokud například jedna z dopravních společností EU vysílá svého řidiče za prací do jiné země EU, bude muset platit stejnou mzdu jako místní řidič.
2. Na mezinárodní operace silniční dopravy se budou vztahovat nová pravidla vysílání, s výjimkou dvoustranných operací přepravy zboží a cestujících a tranzitu.
3. Návrat řidiče do země původu bude povinný každé 4 týdny po dobu 3 nebo 4 po sobě následujících pracovních týdnů.
4. Pravidelná týdenní doba odpočinku (více než 45 hodin) se čerpá na vhodném místě placeném společností.
5. Řidiči musí mít lhůtu pro rozmyšlenou 4 dny po návratu do výchozího stavu vozidla.
6. Tachografy, které se stanou povinnými pro všechna dodávková / lehká užitková vozidla od 2,5 tun do 3,5 tun, bude také znamenat, že na malé provozovatele dopravy se budou vztahovat normy EU pro dopravu
7. Povinnost vrátit kamiony do sídla společnosti každých osm týdnů
8. Za účelem boje proti poštovním společnostem musí přepravní společnosti prokázat svou hlavní činnost v zemi usazení:
– mít účinné a stabilní sídlo v členském státě
– mající odpovídající finanční postavení
– mající požadovanou odbornou způsobilost

Kdy budou platit předpisy pro balíček mobility?

Předpisy začnou platit 18 měsíců po jejich zveřejnění.

Důležité! Pravidla týkající se doby odpočinku, včetně návratu řidičů do jejich domovské země, se použijí 20 dní po jejich zveřejnění v JO.

S cílem zajistit soulad s novými nařízeními balíčku mobility, a to zejména pro požadavky na minimální mzdovy, přichází MOVE EXPERT S NOVOU GLOBÁLNÍ NABÍDKOU PRO VYSÍLÁNÍ ŘIDIČŮ DO EU.

Již nás můžete kontaktovat pro získání dalších informací.

Sdílet tento článek...