Health pass: výjimka pro řidiče nákladních vozidel

Po schválení francouzskou vládou vstoupila 9. srpna v platnost nutnost zdravotního pasu v mnoha zařízeních otevřených na území Francie. Průkaz prokazuje jednu ze tří situací: osoba je plně očkovaná (vakcínou schválenou EMA nebo podobnou) nebo že byla během posledních 48 hodin testována s negativním výsledkem nebo že se zotavila z COVID-19, doložila pozitivním výsledkem testu PCR nebo antigenu, nejméně 15 dní a ne více než 6 měsíců.

Tyto průkazy mohou být digitální (v aplikaci TousAntiCovid) nebo v papírové podobě (doklad o očkování nebo výsledek testu). Obsahují QR kód, který bude naskenován při vstupu na místo nebo událost.

DŮLEŽITÉ!!! V současné době řidiči nákladních vozidel zůstávají osvobozeni od dokládání, aby mohli obědvat, večeřet a umývat se v restauracích pro nákladní vozidla. Tyto restaurace budou muset být schváleny vládou, aby mohly poskytovat služby bez zdravotního průkazu.

Cílem je umožnit řidičům kamionů získat nejdůležitější služby bez průkazu zdravotní způsobilosti, aby nemuseli k prokázání své profese poskytovat QR kód nebo zdravotní průkaz, pouze svou kartu řidiče.

Kromě toho je třeba poznamenat, že během přepravních operací v zařízeních, kde musí veřejnost předložit zdravotní průkaz, jsou řidiči a doručovatelé osvobozeni od předložení tohoto průkazu.

V tuto chvíli nebudou dopravní podniky ovlivněny požadavkem na zdravotní průkaz, který je již zaveden v mnoha zemích EU.

Další informace o vyhlášce o hygienických opatřeních platné od 9. srpna (č. 2021-1059 ze dne 7. srpna 2021, kterou se mění vyhláška č. 2021-699 z 1. června 2021).

Move Expert Vám vždy poskytne nejnovější zprávy z oblasti dopravy.

Move Expert poskytuje také službu právní pomoci, která Vás provede všemi předpisy a připraví Vaši společnost na změny balíčku mobility!

Sdílet tento článek...