Nová minimální mzda v Německu

Německo pravidelně oznamuje změny minimální mzdy.

Každý nový rok k 1. lednu a k 1. červenci by měly mezinárodní dopravní společnosti překontrolovat aktuální platné sazby a začít uplatňovat nové sazby při počítání měsíčních mezd svých řidičů.

Nové sazby jaou plaint od 1.ledna 2022:

V návaznosti na plán Komise pro minimální mzdu pravidelně zvyšovat minimální mzdu v Německu až do července 2022 dojde k dalšímu zvýšení od 1. Ledna 2022 a stanovuje novou minimální mzdu na 9,82 eur za hodinu:

Od 1. července 2021: 9,60 EUR Od 1. ledna 2022: 9,82 EUR Od 1. července 2022: 10,45 EUR

Dopravní společnosti budou muset zajistit, aby hodinová mzda vyplácená jejich řidičům za pracovní dobu strávenou v Německu od 01/01/2022 dosáhne částky 9.82 EUR

Move Expert svým zákazníkům vždy poskytuje nejdůležitější informace, kontaktujte nás pro více informací.

MOVE FORWARD TOGETHER WITH MOVE EXPERT

Sdílet tento článek...

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram