Nová minimální mzda v Německu

Německo pravidelně oznamuje změny minimální mzdy.

Každý nový rok k 1. lednu a k 1. červenci by měly mezinárodní dopravní společnosti překontrolovat aktuální platné sazby a začít uplatňovat nové sazby při počítání měsíčních mezd svých řidičů.

Nové sazby jaou plaint od 1.ledna 2022:

V návaznosti na plán Komise pro minimální mzdu pravidelně zvyšovat minimální mzdu v Německu až do července 2022 dojde k dalšímu zvýšení od 1. Ledna 2022 a stanovuje novou minimální mzdu na 9,82 eur za hodinu:

Od 1. července 2021: 9,60 EUR Od 1. ledna 2022: 9,82 EUR Od 1. července 2022: 10,45 EUR

Dopravní společnosti budou muset zajistit, aby hodinová mzda vyplácená jejich řidičům za pracovní dobu strávenou v Německu od 01/01/2022 dosáhne částky 9.82 EUR

Move Expert svým zákazníkům vždy poskytuje nejdůležitější informace, kontaktujte nás pro více informací.

MOVE FORWARD TOGETHER WITH MOVE EXPERT

Sdílet tento článek...