2019 : Francouzská minimální mzda

Vážení zákazníci,

s platností od 1. ledna 2019 je francouzská minimální mzda stanovena na 10,03 € hrubého za hodinu.

Z toho vyplývá, že od 1. ledna 2019 bude muset být řidičům nákladních automobilů  zaplaceno nejméně 10,03 € za každou odpracovanou hodinu strávenou ve Francii a že na všech nových nebo obnovených prohlášeních (certifikátech) vydaných od 1. ledna 2019 bude muset být uvedena nová minimální mzda 10,03 € za hodinu.

Co je třeba vzít v úvahu při výpočtu minimální mzdy pro řidiče?

Chtěli bychom upozornit na to , co je třeba vzít v úvahu pro výpočet minimální mzdy řidiče pracujícího ve Francii. Toto jsou informace zveřejněné francouzskými úřady:

Podle čl. 3 odst. 7 směrnice 96/71 / ES ze dne 16. prosince 1996 mohou být brány v potaz tyto položky:

– mzda zaměstnance

– veškeré dodatečné platby za přesčasy

– jakékoli bonusy (např. bonus za délku služby)

– veškeré příspěvky specifické pro vysílání zaměstnanců (např. bonus za expatriaci)

– veškeré věcné dávky.

Tyto částky jsou vyjádřeny brutto.

Avšak žádné příspěvky vyplacené v rámci úhrady skutečně vynaložených výdajů v souvislosti s vysláním, jako jsou výdaje na cestu, stravu a ubytování – včetně jakýchkoli částek vyplacených na základě pevně stanovené sazby se do minimální mzdy nezapočítávají.

Co byste neměli zapomenout je, že na všech certifikátech od 1. ledna 2019 musí být uvedena minimální mzda 10.03€ za hodinu.

Na certifikátech vydaných do 31.12.2018 zůstává uvedena minimální mzda za rok 2018 a není potřeba ji opravovat, ale vaše mzdové tarify od 1.1.2019 už musí odpovídat nové minimální mzdě 10.03€.

KONTAKTNÍ ÚDAJE: posting.eu@move.dev.cc

Vážení zákazníci,

s platností od 1. ledna 2019 je francouzská minimální mzda stanovena na 10,03 € hrubého za hodinu.

Z toho vyplývá, že od 1. ledna 2019 bude muset být řidičům nákladních automobilů  zaplaceno nejméně 10,03 € za každou odpracovanou hodinu strávenou ve Francii a že na všech nových nebo obnovených prohlášeních (certifikátech) vydaných od 1. ledna 2019 bude muset být uvedena nová minimální mzda 10,03 € za hodinu.

Co je třeba vzít v úvahu při výpočtu minimální mzdy pro řidiče?

Chtěli bychom upozornit na to , co je třeba vzít v úvahu pro výpočet minimální mzdy řidiče pracujícího ve Francii. Toto jsou informace zveřejněné francouzskými úřady:

Podle čl. 3 odst. 7 směrnice 96/71 / ES ze dne 16. prosince 1996 mohou být brány v potaz tyto položky:

– mzda zaměstnance

– veškeré dodatečné platby za přesčasy

– jakékoli bonusy (např. bonus za délku služby)

– veškeré příspěvky specifické pro vysílání zaměstnanců (např. bonus za expatriaci)

– veškeré věcné dávky.

Tyto částky jsou vyjádřeny brutto.

Avšak žádné příspěvky vyplacené v rámci úhrady skutečně vynaložených výdajů v souvislosti s vysláním, jako jsou výdaje na cestu, stravu a ubytování – včetně jakýchkoli částek vyplacených na základě pevně stanovené sazby se do minimální mzdy nezapočítávají.

Co byste neměli zapomenout je, že na všech certifikátech od 1. ledna 2019 musí být uvedena minimální mzda 10.03€ za hodinu.

Na certifikátech vydaných do 31.12.2018 zůstává uvedena minimální mzda za rok 2018 a není potřeba ji opravovat, ale vaše mzdové tarify od 1.1.2019 už musí odpovídat nové minimální mzdě 10.03€.

KONTAKTNÍ ÚDAJE: posting.eu@move.dev.cc

Sdílet tento článek...