Povinnost vracet nákladní automobily v rámci balíčku mobility není v souladu s evropskými cíli Green Deal

Dne 15. července 2020 přijal Evropský parlament balíček mobility I, rozsáhlý soubor iniciativ k řešení klíčových problémů ovlivňujících evropskou dopravu a mobilitu. Jedna z hlavních nových pravidel balíčku mobility, povinnost návratu nákladních vozidel do domovské země a kabotážní kvóty pro mezinárodní kombinovanou dopravu, byla od přijetí balíčku mobility kritizována.

V této souvislosti Evropská komise zveřejnila výsledky dvou studií, které byly zadány za účelem posouzení očekávaných dopadů těchto dvou specifických aspektů balíčku mobility I, tj. povinného vracení nákladních vozidel do země jejich usazení každých 8 týdnů a uplatňování kabotážních kvót na mezinárodní kombinovanou dopravu.  Závěry obou studií jasně ukazují, že nová nařízení v obou oblastech budou mít negativní dopad na životní prostředí a že nejsou v souladu s cíli evropské Zelené dohody. Ve skutečnosti je pravděpodobné, že toto ustanovení povede ke vzniku dalších jízd, které mohou v roce 2023 způsobit až 2,9 milionu tun dodatečných emisí CO2 a možná povedou k dalším 3,3 milionu tun emisí CO2 ročně.

Obě studie vypracovali nezávislí konzultanti a nyní byly dokončeny. 

Komise usiluje o otevřený dialog s cílem posoudit možné další kroky s ohledem na potřebu realizovat cíle Zelené dohody, v budoucnu uvidíme, zda a jak Evropská komise tyto závěry v praxi využije.

Move Expert vás bude vždy informovat o novinkách v oblasti dopravy, zejména o nových předpisech týkajících se balíčků mobility. 

Nabízíme také službu vysílání řidičů do několika zemí, více informací najdete zde nebo nás kontaktujte, pokud potřebujete nějaké informace. 

Move Forward with Move Expert

Sdílet tento článek...