Spojené království potvrzuje dočasné uvolnění pravidel kabotáže

Po týdnu konzultací s místními britskými dopravci, které proběhly od 14. do 21. října 2021, se ministři Spojeného království rozhodli přistoupit k dočasnému uvolnění pravidel kabotáže počínaje 28. říjnem.

Krátké shrnutí:

Nedávno Spojené království oznámilo, že jejich dodavatelské řetězce jsou postiženy nedostatkem místních řidičů. Celkový počet profesionálních řidičů s bydlištěm ve Spojeném království se mezi červnem 2019 a červnem 2021 snížil asi o 39 000.

Dočasná dodatečná práva na kabotáž pro zahraniční dopravce jsou platná do 30. dubna 2022 a umožňují kabotáž za těchto podmínek:

• na území Velké Británie.

• po dobu 14 dnů, přičemž prvním dnem je uskutečnění vstupu do Spojeného království s nákladem, během tohoto období není omezen počet povolených kabotáží.

Rovněž vozidla provozující dočasnou dodatečnou kabotáž jsou vyňata z povinnosti platit spotřební daň z vozidel.

Řidiči a provozovatelé provozující kabotáž ve Spojeném království však nadále podléhají mnoha dalším pravidlům komerční silniční dopravy, včetně:

• společná pracovní doba řidičů a pravidla pracovní doby.

• požadavky a standardy pro udělování licencí provozovatelům (uplatněné prostřednictvím Dohody o obchodu a spolupráci mezi Spojeným královstvím a EU pro příchozí vozidla a prostřednictvím charty kvality Evropské konference ministrů dopravy (ECMT) pro širší evropskou mezinárodní dopravu), včetně dopravních manažerů.

• Zákony Spojeného království pro stav vozidel.

• Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Spojeným královstvím a EU zavazuje Spojené království a EU ke sdílení údajů o porušování práv.

Důležité informace: Některá národní pracovní práva se vztahují také na zahraniční dopravní společnosti, včetně uplatnění současné minimální mzdy ve Spojeném království ve výši 8,91 GBP za hodinu, což odpovídá přibližně 10,54 EUR.

V Move Expert se vždy snažíme našim zákazníkům poskytnout ty nejdůležitější informace. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete právní pomoc, kontaktujte nás.

Move Forward with Move Expert

Sdílet tento článek...