Move Expert Solutions for Transport Professionals
 • Phone +48 (22) 161 14 06
  • pl
   • fr
   • en
   • it
   • ro
   • es
   • bg
   • de
   • cs
   • hu

Często zadawane pytania

 

Reguły delegowania aplikuja do sektora transportu drogowego. W październiku 2017r., Europejskie Ministerstwo Pracy rozpoczęło omawianie zmian w zakresie dyrektywy o delegowaniu pracowników z roku 1996. Те zmiany dotyczą sektora transportu drogowego, w stosunku do którego obecne Europejskie i krajowe ustawy nadal są stosowane.

 

TUTAJ PAŃSTWO MOGĄ ZNALEŹĆ NIEKTÓRE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

PROSZĘ SIĘ NIE WAHAĆ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI.

JAKIE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄ WE FRANCJI I W EUROPIE ?

Francja (Macron), Niemcy (Milog), Austria (LSDB), Włochy (Distacco), Belgia i Holandia wprowadziły ustawy krajowe do zapobiegania dumpingowi socjalnemu. To nakłada obowiązkowe składanie certyfikatu przed wjazdem kierowcy do kraju i przestrzeganie krajowych minimalnych pensji. Certyfikaty mają maksymalną ważność sześć miesięcy.

USTAWA MACRON 

FRANCJA – Francuska ustawa MACRON powołuje się na Dekret Nr 2016-418 z dnia 07.04.2016 r. Międzynarodowi przewoźnicy drogowi, którzy wykonują działalność na terytorium francuskim, powinni stosować minimalną pensję pracowniczą w wysokości 9,88 euro na godzinę i płacic koszty podróży, przewidziane w krajowej kolektywnej umowie o pracę, dotyczącej transportu drogowego. Dekret wymaga aby przewoźnik mianował swojego przedstawiciela we Francji i od dnia 01.01.2017 r. oraz aby zgłaszał certyfikaty o delegowaniu wszystkich kierowców, za pomocą serwisu internetowego francuskiego Ministerstwa pracy (SIPSI).

Czy wysyłacie Państwo transport do Francji? My zarządzimy Państwa kontem na SIPSI i wydamy Państwa certyfikaty zgodnie z ustawą MACRON w czasie rzeczywistym. Bez dalszej utraty Państwa czasu na wydanie certyfikatów jeden po drugim na serwisie internetowym francuskiego Ministerstwa pracy. Procedura ta leży w zakresie naszych usług Macron.

1. Wypełniają Państwo formularz rejestracyjny online.
2. Wysyłamy Państwu natychmiastową odpowiedź z instrukcjami jak sfinalizować rejestrację i aktywować naszą usługę.
3. Dostajecie Państwo dostęp do swojego osobistego konta, w którym będziecie zarządzać swoimi dokumentami i certyfikatami Państwa kierowców.
4. Za każdym razem, kiedy potrzebują Państwo certyfikatu, my wydamy taki i wyślemy go na Państwa adres poczty elektronicznej. Certyfikat będzie też widoczny na Państwa koncie. Na koncie jest dostępna także instrukcja w języku polskim.

USTAWA MILOG

Niemcy – Ustawa niemiecka o minimalnej pensji MILOG (Mindestlohngesetz – MiLoG) weszła w życie w dniu 01.01.2015 r. i stosowana jest również w stosunku do zagranicznych przewoźników, wykonujących operacje transportowe i/albo kabotażowe w Niemczech, i/albo delegujących pracowników, zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Zgodnie z artykułem 16, firmy zagraniczne powinny wysłać przedwstępną deklarację, zaświadczającą delegowanie kierowców do Niemiec, przed początkiem operacji, i udzielić oddelegowyanym pracownikom tych samych warunków pracy i wynagrodzenia jak dla pracowników niemieckich. Nie jest obowiązkowe mianowanie przedstawiciela w Niemczech.

Czy wysyłacie Państwo transport do Niemiec? Jeśli są Państwo naszym klientem dla usługi MACRON rejestracja jest nawet łatwiejsza! Dzięki naszej aplikacji my zarządzimy Państwa zawiadomieniami i zgłosimy je do niemieckich władz celnych w rzeczywistym czasie, w zgodności z ustawą MILOG. Z dniem 01.01.2017 r., jest obowiązkowe posiadanie konta na wyspecjalizowanym serwisie internetowym niemieckich urzędów celnych i deklarowanie tam pracowników, których Państwo będą delegowali do Niemiec.
W przypadku inspekcji, MOVE EXPERT może pomóc Państwu w spełnieniu wymagań władz niemieckich, oferując swoje językowe i pryktyczne doświadczenie w dziedzinie drogowych regulacji transportowych.

 

USTAWA LSDB

AUSTRIA -Ustawa Austriacka LSDB przeciwko dumpingowi pracy i dumpingowi socialnemu (LSDB-G – Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz) weszła w życie w dniu 01.01. 2017 r. i dotyczy zagranicznych przewoźników, wykonujących transportowe albo kabotażowe operacje w Austrii, i/albo delegujących pracowników, zatrudnionych za pomocą agencji pracy tymczasowej. Zgodnie z artykułem 19 (3), spółki z siedzibą za granicą są zobowiązane wysłać z góry deklarację o delegowaniu swoich kierowców do Austrii, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności albo usługi, i udzielać pracownikom oddelegowanym tych samych warunków pracy i zapłacenia, jakie udzielane są pracownikom austriackim.
Czy wysyłacie Państwo transport do Austrii? Jeśli Państwo są naszym klientem, rejestracja jest nawet łatwiesza! My zarządzimy Państwa zawiadomieniami i zgłosimy je do władz austriackich w rzeczywistym czasie, w zgodności z ustawą LSDB.
Ustawa austriacka LSDB przeciwko dumpingowi pracy i dumpingowi socialnemu (LSDB-G – Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz) nie nakłada mianowania miejscowego przedstawiciela w Austrii. W przypadku inspekcji, MOVE EXPERT może pomóc Państwu w spełnieniu wymagań władz austriackich.

 

USTAWA DISTACCO – Dekret 136/2016

Czy wysyłacie Państwo transport do Włoch? Dzięki naszej usłudze, my rejestrujemy Państwa firmę w oficjalnym serwisie internetowym Cliclavoro i zarządzamy wydawaniem Państwa deklaracji. MOVE EXPERT również udziela przedstawicielstwa Państwa firmy we Włoszech zgodnie z Dekretem 136/2016. Wszystkie spółki, które nie są włoskie, wykonujące przewozy kabotażowe we Włoszech, są zobowiązane przestrzegać procedurę Dekretu 136/2016 odnośnie delegowania pracowników we Włoszech.

Włoska ustawa DISTACCO powołuje się na Dekret 136/2016 z dnia 17.07.2016 r. Wszyscy kierowcy zagraniczni, którzy wykonują operacje kabotażowe i/albo delegują pracowników, zatrudnionych za pomocą agencji pracy tymczasowej we Włoszech (ale nie międzynarodowe operacje z albo do Włoch), są dotknięci przez tę ustawę, która wymaga uprzedniego składania informacji do włoskiego Ministerstwa Pracy. Ta nowa ustawa też zobowiązuje przewoźników drogowych do mianowania włoskiego przedstawiciela. Celem tego dekretu jest weryfikacja czy warunki pracy i wynagrodzenia za pracę pracowników zagranicznych są takie same jak pracowników włoskich.

DLA KOGO SĄ STOSOWALNE USTAWY ?

Kierowca ciężarówki, który dostarcza albo dokonuje zładunek towarów albo przewóz pasażerów w określonych krajach europejskich, powinien otrzymywać minimalną pensję pracowniczą kraju przyjmującego. Za czas pracy w kraju, w którym ustawa obowiązuje, kierowca nie tylko powinien otrzymywać miejscową minimalną pensję pracowniczą, lecz również powinien skorzystać z wypłaty z tytułu godzin nadliczbowych, kosztów pożywienia, kosztów zakwaterowania i kosztów podróży, zgodnie z porozumieniami socjalnymi i stosowalnymi ustawami. Przewoźnicy drogowi powinni wysłać władzom miejscowym swoje zawiadomienia o delegowaniu na wyspecjalizowanych serwisach internetowych. Zawiadomienia powinny zostać zgłoszone przed przyjazdem kierowcy i mieć maksymalną ważność 6 miesięcy. Niektóre ustawodawstwa nakładają obowiązek posiadania przedstawiciela w państwie przyjmującym.

Wszyscy przewoźnicy drogowi, wykonujący międzynarodowe operacje transportowe w państwach, które wprowadziły do swojego ustawodawstwa krajowego Dyrektywę 2014/67 / UE powinny przestrzegać te nowe reguły. W zależności od kraju dotkniętymi ustawa sa kierowcy, którzy wykonują transport z albo do innego państwa (Francji, Niemiec, Austrii) i kabotaż w innym państwie (Francji, Niemczech, Austrii i Włoszech). Przewoźnicy autobusowi znajdują się pod tymi samymi regulacjami. Firmy, które wykonują transport towarów na własny koszt (jak zostało wspomniane wg kodu NACE) albo przewoźnicy towarów lub osób, którzy przejeżdżają tranzytem przez obcy kraj (bez załadowania lub dostawy towarów albo z zamkniętymi drzwiami”” dla autobusów), nie są dotknięci przez te ustawy.

KTO POWINIEN MNIE REPREZENTOWAĆ ?

MOVE EXPERT jest idealnym partnerem, który będzie współdziałał z Państwem w celu przestrzegania wszystkich regulacji przy delegowaniu pracowników za granicą. Nasz zespół, zlokalizowany we Francji i innych miastach w Europie, jest zaznajomiony z ustawodawstwami krajowymi w tej dziedzinie i jest w stanie udzielić Państwu porady nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Za pomocą wsparcia ekspertów w dziedzinie prawa, MOVE EXPERT zapewni Państwu pełną współpracę przy przestrzeganiu ustaw. Jeśtesmy w ciągłym kontakcie z międzynarodowymi przewoźnikami, stowarzyszeniami i organami krajowymi, działajac jako oficjalny przedstawiciel przed lokalnymi władzami, po wejściu w życie tych ustaw. Będziemy współpracować z Państwem w przedwstępnej procedurze przygotowującej niezbędna dokumentację , jak i również w przypadkach kontroli ze strony władz. Mając ponad 25-letnie doświadczenie MOVE EXPERT został uznany za kluczowego partnera międzynarodowych przwoźników i transportowych stowarzyszeń w Europie. Naszą filozofią jest poparcie przewoźników w celu zwiększenia ich wydajności i obniżenia ich kosztów, za pomocą szerokiego spektrum naszych usług.  
DLACZEGO MUSZĘ PRACOWAĆ W ZAKRESIE TYCH SPRAW?

Kierowcy zagraniczni, którzy dokonują międzynarodowych, transportowych i/albo kabotażowych usług w państwach europejskich, stosujących ustawy o minimalnych wynagrodzeniach za pracę, powinni najpierw zostać zadeklarowani przez ich pracodawców przed organami w państwach, w których świadczona jest usługa. W dodatku, pensja, zapłacona przez pracodawcę z tytułu przepracowanych godzin w obcym państwie, powinna być większa niż krajową minimalną pensję pracowniczą albo równa jej. Jeśli pracodawcy nie przestrzegają tych ustawowych wymagań, podlegają sankcjom, których wysokość ustalana jest wg ustawodawstwa odpowiedniego państwa, w którym zostało popełnione naruszenie. W celu uniknięcia grzywien i postępowań sądowych dowiedz się więcej o rozwiązaniach oferowanych przez MOVE EXPERT.

JAKIE SĄ USŁUGI, KTÓRE OFERUJE MOVE EXPERT ?

MOVE EXPERT wesprze Państwa w zakresie spełnienia stosowalnych obowiązków przy delegowaniu pracowników. Dysponujemy doświadczonym zespołem w zakresie obsługi klientów, mówiący w Państwa języku, jak również zespołem ekspertów prawnych, wyspecjalizowanych w dziedzinie transportu w Europie.
Nasza firma reprezentuje i wspiera międzynarodowych przewoźników, którzy wykonują transport we Francji i pozostałej części Europy udzielając najpełniejszej obsługi w celu zapewnienia pełnego przestregania praw obowiązujących w każdym kraju gdzie ustawa weszła w życie.
MOVE EXPERT oferuje Państwu najłatwiejsze, najszbysze i najbardziej wyczerpujące rozwiązanie w zakresie przestrzegania obowiązującego w Europie ustawodawstwa odnośnie delegowania pracowników:

1. Będąc Państwa oficjalnym przedstawicielem, jeśli jest to wymagane przez prawo
2. Twarzając konto w Państwa iminiu w serwisach internetowych krajowych administracji
3. Wydawając Państwa certyfikaty na oficjalnych platformach i udzielając Państwu ich na adres poczty elektronicznej albo udostępniając je na Państwa osobistym koncie w naszych wyspecjalizowanych aplikacjach. (Jest wyjątkowa funkcja, oferowana przez MOVE EXPERT).
4. Zapewniając prawidłowe zarządzanie wszystkimi dokumentami i ich archiwizacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdym kraju.
5. Współpracując z władzami w przypadku kontroli
6. Odpowiadając na wszystkie Państwa pytania odnośnie ustaw i ich wymogów, dzięki naszemu doświadczonemu i wielojęzykowemu zespołowi obsługi klientów

JAKA JEST CENA NASZYCH USŁUG? CO OBEJMUJE ?
 Ceny od 75€. Usługa obejmuje:
– Automatyczne tworzenie wszystkich certyfikatów bez dodatkowych kosztów
– Zarządzanie online Państwa kontem i certyfikatami delegacji
– Niezawodnego przedstawiciela w regularnym kontakcie z władzami francuskimi
– Staranną i pomocną obsługę klienta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ?
Prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta za pomocą poczty elektronicznej na posting.eu@move-expert.com albo poprzez zalogowanie się online

PHONE: +33 (0)4 42 99 11 11