Move Expert Solutions for Transport Professionals
 • Phone +35 98 77 85 48 11
  • bg
   • fr
   • en
   • it
   • ro
   • es
   • pl
   • de
   • cs
   • hu

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

Правилата за командироване са напълно приложими в сектора на пътния транспорт. През Октомври 2017г., Европейското Министерство на Труда започна обсъждането на промени по директивата за командироване на служители от 1996г. Тези промени не засягат сектора на пътния транспорт, за който настоящите Европейски и национални закони са продължават да се прилагат.

 

ТУК МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НЯКОИ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ. НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

КОИ СА ДЕЙСТВАЩИТЕ ЗАКОНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО КОМАНДИРОВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ФРАНЦИЯ И ЕВРОПА?

Франция (Macron), Германия (Milog), Австрия (LSDB), Италия (Distacco), Белгия и Холандия въведоха национални закони за превенция на социалния дъмпинг. Това налага задължително издаване на сертификат преди навлизането на водача в страната и спазване на националните минимални заплати. Сертификатите имат максимална валидност от шест месеца.

 

ЗАКОНЪТ MACRON
ФРАНЦИЯ – Френският закон MACRON се позовава на Указ № 2016-418 от 07.04.2016 г. Международните пътни превозвачи, които извършват дейност на френска територия, трябва да прилагат минималната работна заплата от 9,88 евро на час и заплащат пътните разходи, предвидени в националния колективен трудов договор за пътния транспорт. Указът изисква превозвачите да назначат свой представител във Франция и от 01.01.2017 г. да изпраща сертификати за командироване на всички водачи, чрез уебсайта на френското Министерството на труда (SIPSI).
„Пътувате ли до Франция? Ние управляваме Вашият акаунт на SIPSI и издаваме Вашите сертификати, съгласно закона МACRON в реално време. Без повече губене на време за издаване на Вашите сертификати един по един на уейбсайта на френското Мнистерството на труда. Процедурата за услугите ни Macron е упростена

1. Попълвате онлайн регситрационна форма.
2. Изпращаме Ви незабавен отговор с инструкции как да финализирате регистрацията за нашата услуга.
3. Достъпвате Вашия личен акаунт, в който можете да управлявате своите документи и сертификатите на шофьорите Ви.
4. Когато се нуждаете от сертификат, ние ще издадем такъв и ще го предоставим на Вашия имейл адрес и във Вашия акаунт. В акаунта Ви е налична инструкция на Вашия език.

ЗАКОНЪТ MILOG
Германия – Немският закон за минималната заплата MILOG (Mindestlohngesetz – MiLoG) влезе в сила на 01.01.2015 г. и се прилага и за чуждестранните превозвачи, извършващи транспортни и/или каботажни операции в Германия, и/или командироващи служители, наети чрез агенции за временна заетост. Съгласно член 16, чуждестранните компании трябва да изпратят предварително уведомление, удостоверяващо командироването на водачи в Германия, преди началото на операцията, и да предоставят на командированите служители същите условия на труд и възнаграждения като на немските работници. Не е задължително да се назначава представител в Германия.

Пътувате ли до Германия? Ако вече сте клиент за MACRON, регистрацията е дори по-лесна! Благодарение на нашето приложение, ние управляваме и подаваме Вашите уведомления до немските мистнически власти в реално време, в съответствие с закона MILOG. От 01.01.2017 г. е задължително да имате акаунт на специализирания уебсайт на немските митници и да декларирате служителите, които командировате в Германия.
В случай на инспекция, MOVE EXPERT може да Ви помогне да изпълните изискванията на немските власти, като Ви предложи своя езиков и практически опит в сферата на пътните транспортни регулации.

ЗАКОНЪТ LSDB
АВСТРИЯ -Австрийският закон LSDB срещу трудовия и социален дъмпинг (LSDB-G – Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz) влезе в сила на 01.01. 2017 г. и засяга чуждестранните превозвачи, извършващи транспортни или каботажни операции в Австрия, и/или командироващи служители, наети чрез агенции за временна заетост. Съгласно член 19 (3), дружествата със седалище в чужбина са задължени да изпратят предварително уведомление за командироването на своите водачи в Австрия, преди започване на каквато и да било дейност или услуга, и да предоставят на командированите служители същите условия на труд и заплащане, каквито се предоставят на австрийски работници.
Пътувате ли до Австрия? Ако вече сте клиент за MACRON, регистрацията е дори по-лесна! Ние управляваме и подаваме Вашите уведомления до австрийските власти в реално време, в съответствие с закона LSDB.
Австрийският закон LSDB срещу трудовия и социален дъмпинг (LSDB-G – Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz) не налага назначаване на местен представител в Австрия. В случай на инспекция, MOVE EXPERT може да Ви помогне да изпълните изискванията на австрийските власти.

ЗАКОНЪТ DISTACCO – Декрет 136/2016
Пътувате ли до Италия? Благодарение на нашата услуга, ние регистрираме Вашата компания на официланият уебсайт Cliclavoro и управляваме издаването на Вашите декларации. MOVE EXPERTсъщо предоставя представителство на Вашата компания в Италия съгласно Декрет 136/2016. Всички не-талиански дружества, извършващи каботажни превози в Италия са длъжни да спазват процедурата от Декрет 136/2016 относно командироването на служители в Италия.

Италианският закон DISTACCO се позовава на Указ 136/2016 от 17.07.2016 г. Всички чуждестранни шофьори, които извършват каботажни операции и/или командироват служители, наети чрез агенции за временна заетост в Италия (но не и международни транспортни операции от или до Италия), са засегнати от този закон, който изисква предварително подаване на информация до италианското Mинистерство на труда. Този нов закон също задължава пътните превозвачи да назначат италиански представител. Целта на този указ е да верифицира дали условията на труд и трудовите възнаграждения на чуждестранните служители са същите като тези на италианските служители.

ЗА КОГО СА ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИТЕ ?
Шофьор на превозно средство, което доставя или товари стоки или пътници в определени европейски страни, трябва да получава минималната работна заплата на страната приемник. За времето на работа в страната, в която някой от тези закони действа, той не само трябва да получава местната минимална работна заплата, но и да се възползва от заплащането на извънреден труд, храна, квартирни и пътни разходи, съгласно социалните споразумения и приложимите закони. Пътните превозвачи трябва да изпращат на местните власти своите уведомления за командироване на специалните уебсайтове. Уведомленията трябва да бъдат подадени преди пристигането на шофьора и да имат максимална валидност от шест месеца. Някои законодателства налагат наличието на представител в приемащата държава.

Всички пътни превозвачи, извършващи международни транспортни операции в държави, които са въвели в националното си законодателство Директива 2014/67 / ЕС, трябва да спазват тези регулации. В зависимост от страната засегнатите шофьори са тези, които извършват транспорт от или до чужда държава (Франция, Германия, Австрия) и каботаж в чужда държава (Франция, Германия, Австрия и Италия). Автобусните превозвачи попадат под същите регулации. Фирми, които извършват транспорт за собствена сметка на стоки (както е споменато по кода на NACE) или превозвачи на стоки или лица, които преминават транзитно през чуждата държава (без натоварване или доставката на стоки или с „затворени врати“ за автобуси), не са засегнати от тези закони.

КОЙ ЩЕ МЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ?

MOVE EXPERT е идеалният партньор, който ще Ви съдейства за спазване на всички регулации при командироването на служители в чужбина. Нашият екип, локализиран във Франция и други градове в Европа, познава националните законодателства в тази област и е в състояние да Ви посъветва, дори и в най-сложните ситуации. С подкрепата на експерти в областта, MOVE EXPERT ще Ви оказва пълно съдействие при изпълнението на законите. В непрекъснат контакт с международните пътни превозвачи, асоциации и национални органи, ние действаме като официален представител пред властите, след влизането в сила на тези закони. Ние ще Ви съдействаме във всяка предварителна процедура, както и в случаите на контрол от страна на властите. С над 25 години опит MOVE EXPERT е признат за ключов партньор на международни превозвачи и транспортни асоциации в Европа. Нашата философия е да подпомагаме превозвачите да увеличат производителността си и да намалят разходите си, чрез широк спектър от услуги.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА РАБОТЯ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ ?
Чуждестранните шофьори, които предоставят международни транспортни и/или каботажни услуги в европейските страни, прилагащи законите за минималните трудови възнаграждения, трябва първо да бъдат декларирани от техните работодатели пред органите в държавите, в които се предоставя услугата. В допълнение, заплатата, платена от работодателя за отработените часове в чуждата страна, трябва да бъде по-голяма или равна на националната минимална работна заплата. Ако работодателите не спазват тези законови изисквания, те подлежат на санкции, чиито размер се определя според законодателството на съответната страна, в която е извършено нарушението. За да избегнете глоби и съдебни производства, открийте предложените решения от MOVE EXPERT.
КАКВИ СА УСЛУГИТЕ, КОИТО MOVE EXPERT ПРЕДЛАГА ?
 

MOVE EXPERT може да Ви съдейства да изпълните приложимите задължения при командироването на служители. Разполагаме с опитен екип за обслужване на клиенти, говорещ Вашият език, както и с екип от правни експерти, специализирани в сферата на транспорта в Европа.
Нашата компания представлява и подпомага международните превозвачи, които извършват транспорт във Франция и останалата част от Европа, за да подсигури пълното спазване на действащия във всяка страна закон, предоставяйки най-пълно обслужване.
MOVE EXPERT Ви предлага най-лесното, бързо и изчерпателно решение за спазване на действащото в Европа законодателство относно командироването на работници:

1. Като бъде Ваш официален представител, ако това се изисква от закона
2. Като създава акаунт на Ваше име на уебсайтовете на националните администрации
3. Като издава Вашите сертификати на официалните платформи и Ви ги предоставя на Вашия имейл адрес и в личния Ви акаунт в специализираните ни приложения. (изключителна функция, предлагана от MOVE EXPERT).
4. Като осигурява коректно управлението и архив на всички документи, съгласно действащите разпоредби във всяка страна.
5. Като сътрудничи с властите в случай на проверка
6. Като отговаря на всички Ваши въпроси относно тези закони, благодарение на нашия опитен и многоезичен екип за обслужване на клиенти

КАКВА Е ЦЕНАТА НА НАШИТЕ УСЛУГИ? КАКВО ВКЛЮЧВА?
Цени, започващи от 75€ all inclusive. Услугата включва: – Автоматчино създаване на всички Ваши сертификати без допълнителни разходи – Онлайн управление на Вашия акаунт и сертификати – Надежден предтставител в регулярен контакт с националните власти – Внимателно и отзивчиво клиентско обслужване

СВЪРЖЕТЕ С НАС?
Свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти чрез имейл на posting.eu@move-expert.com

PHONE: +33 (0)4 42 99 11 11

Move Expert Solutions for Transport Professionals

Останете във връзка

Използвайте имейла, който е уникален за вас, за да се запознаете с информацията за движението на експертите. Използвайте вашето потребителско име и парола за вход

Последвайте ни