Mobilitási csomag

Készüljön fel a Move Expert segítségével

A mobilitási csomagnak való megfelelés, 3 kattintással

A Move expert vezető szerepet tölt be a mobilitási csomagmegoldások terén. Mobilitási csomagszolgáltatásaink a közúti fuvarozóknak szólnak.

az EU-ban és az Egyesült Királyságban

Mobility package Contact point for IMI
Mobility package Automatic and unlimited IMI certificates
Mobility package Monitoring Infringements
Mobility package Remuneration assistance

Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Belgiumban, Spanyolországban és Luxemburgban

mobility package move expert camion
Mobility package Management of Authorities Control
Mobility package Automatic and unlimited IMI certificates
Mobility package Monitoring Infringements
INITIAL
a címről
0
,5€
havonta
  • Közúti ellenőrzések
  • Hatóságok Ellenőrzés egy telephelyen
  • eCloud
SMART
a címről
1€ havonta
  • Postázási tanúsítványokanalízis
  • Képviselet
  • Mobil APPIndex
Populaire
Egyszerű, könnyű és gyors
Regisztráció, dokumentáció, irányítás és ellenőrzés teljesen online, Ön is részesül jogi segítségünkből az Ön ellenőrzéséhez.
Több mint
0 ügyfelek
már használja online szolgáltatásunkat,
beleértve számos európai közlekedési szövetséget.

Mit tartalmaz a mobilitási csomag?

Új rendeletek a járművezetők munkakörülményeinek és a közúti biztonságnak a javítása, valamint a tisztességtelen verseny megelőzése érdekében az EU valamennyi tagállamában.

A mobilitási csomag a közúti közlekedéssel kapcsolatos 3 fő területre összpontosít

VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐ

A járművezető rendszeres visszatérése a munkáltató működési központjába vagy lakóhelyére 3/4 hetente.
A jármű vezetőfülkéjében történő rendszeres pihenés tilalma

JÁRMŰVEZETŐK KIKÜLDETÉSE

Az új kiküldetési szabályok alkalmazása a nemzetközi közúti fuvarozási ágazatban + a helyi fizetés kötelezővé válik a fogadó országban munkát végző járművezetők számára.

AZ EU-N BELÜLI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A kabotázsra vonatkozó korlátozások, 4 napos türelmi idő, a tehergépkocsik 8 hetente történő visszaszállításának kötelezettsége a vállalat operatív központjába.

A Move Expert egyedülálló e-megoldást fejlesztett ki a Mobilitási csomagra vonatkozó törvények teljesítésére.

Mobility package VDO esolusion

MOBILITÁSI CSOMAG - A JÁRMŰVEZETŐK ÚJ SZABÁLYAINAK KIKÜLDÉSE

Az 561/2006/EK rendelet 8. cikkének (8a) bekezdése:

– A szabály célja : a járművezetők munkakörülményeinek javítása azáltal, hogy hosszabb pihenőidőt töltenek otthon, és a nomád vezetés elleni küzdelem,
– Új változások : Az üzemeltetők kötelezettsége: a járművezetők munkájának megszervezése annak biztosítása érdekében, hogy legalább 4 hetente (vagy két egymást követő csökkentett pihenőidő esetén 3 hetente) haza tudjanak menni.
Visszatérési hely: a munkáltató működési központja, ahol a járművezető rendszerint tartózkodik, vagy a járművezető lakóhelye (a járművezető választása szerint).
Bizonyíték : A közlekedési vállalkozásoknak a tachográf nyilvántartását, a szolgálati
a járművezetők kakasai vagy más, a megfelelőséget igazoló dokumentáció.
A bizonyítékokat a vállalkozás telephelyén kell tárolni. A járművezető választhat pihenőhelyet, de nincs lehetőség arra, hogy mentesüljön a
munkáltatót a munkaszervezési kötelezettség alól a “hazatérés” érdekében.

Hogyan lehet bizonyítani a hazatérést?


Tachográfiai nyilvántartások
12 hónapig kell megőrizni a
telephelyek
A járművezetők szolgálati beosztása,

Egyéb dokumentáció
(jegyek vagy egyéb utazási megállapodások – pl.
a sofőr a munkáltató által biztosított kisbusszal utazott).

Ezeknek a szállítási vállalkozás telephelyén rendelkezésre kell állniuk, és kérésre be kell mutatniuk az ellenőrző hatóságoknak.

FONTOS: A járművezetőtől nem lehet ilyen bizonyítékot kérni.
A közúti ellenőrzés elvégzése után az ellenőrző hatóságok dönthetnek úgy, hogy a közúti fuvarozó vállalkozás létrehozásakor további információkat kérnek a járművezető tevékenységéről a tagállam hatóságaitól.

Van-e mód arra, hogy elkerüljük ezt a kötelezettséget?

A munkáltató azon kötelezettsége, hogy lehetővé tegye a járművezető rendszeres visszatérését, szervezeti jellegű, és az illetékes hatóságok általi ellenőrzéshez szükséges nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettséggel párosul.
hatóságok.
Ezért a járművezető által aláírt nyilatkozat (például a munkaszerződés részeként, vagy az előzetes lemondásról szóló nyilatkozat, amely szerint
a visszatérés joga, mielőtt a járművezető ajánlatot kapna a munkáltatótól) a “hazatérés” választásának jogáról való lemondás nem mentesítheti a munkáltatót sem a visszatérés valós lehetőségének felajánlásával kapcsolatos kötelezettség alól, sem a munka megfelelő megszervezésének kötelezettsége alól.

A Reg. 8. cikkének (6b) bekezdése. 561/2006

Új változások : Rugalmasság a heti pihenőidők tekintetében: a járművezetők számára lehetőség nyílik arra, hogy 2
egymást követő csökkentett heti pihenőidő, feltételekkel,

Kizárólag nemzetközi árufuvarozásban részt vevő járművezetők számára,
A 2 egymást követő csökkentett pihenőidőt a járművezető lakóhelye szerinti tagállamon kívül kell tölteni.
A két kompenzációt egybefüggően kell igénybe venni, és a két egymást követő csökkentett heti pihenőidőt követő kötelező heti rendes pihenőidőhöz kell kapcsolni.
heti pihenők.

c. Komp/vonat eltérés a csökkentett és rendszeres heti pihenőidőkre vonatkozóan
Art. 9. cikke a Reg. 561/ 2006

Lehetőség kétszeri megszakításra (összesen legfeljebb 1 óra két megszakítás esetén):
– Csökkentett heti pihenőidő, ha egy járművet kísérnek a kompon/
vonat,
– A heti rendszeres komp- vagy vonatút hosszabb, mint 8 óra.
(csak hálófülke),
– A járművezetőnek a saját járművénél hálófülkében, bankban vagy fekvőhelyen kell elhelyeznie magát.
ártalmatlanítás,
Rendszeres heti pihenés esetén : A járművezetők a kompra/vonatra való felszállás és/vagy leszállás előtt és/vagy után a rendszeres heti pihenőidejük egy részét nem tölthetik a járműben.

d. Kivételes vezetési idő túllépés (eltérés)
Art. Az 561/2006 rendelet 12. cikkének (2) bekezdése és 3. cikke.

– Lehetőség a napi és heti vezetési idő 1 órával történő túllépésére, ha a járművezető
hogy hazaérjen egy heti pihenésre,
Lehetőség a napi és heti vezetési idő 2 órával történő túllépésére, ha a járművezetőnek haza kell érnie a rendszeres heti pihenőidejére. A további vezetési idő előtt a járművezetőnek 30 perc szünetet kell tartania.
– Feltételek:
1. Kivételes helyzet,
2. Nem csökkentheti a pihenőidőt,
3. Kompenzálnia kell a kiterjesztést a további pihenőhöz csatolt további pihenővel.
egyéb pihenőidő 3 héten belül.

Új eltérések: Melyek a kivételes körülmények?

Ez a két új eltérés akkor alkalmazható, ha a járművezető vagy az üzemben tartó akaratától független, előre nem látható körülmények miatt
(időjárási körülmények, torlódások, késések a be- és kirakodási pontokon stb.) a járművezető nem tudja elérni a fent megadott helyek egyikét sem a heti pihenőidőre anélkül, hogy a napi vagy heti pihenőidőre vonatkozó szabályokat megszegné.
Ha a járművezetőnek ezt meg kell említenie a tachográfban?
A járművezetőnek meg kell adnia a járműből való távozás okát.
vezetési időkorlátok kézzel a nyomtatványon vagy a nyilvántartási lapon, illetve a szolgálati időn belül
kakas. Ez a nyilatkozat a járművezetőt teszi felelőssé a beiktatott
információ.

e. Pihenés a kabinon kívül
A Reg561/2006 8. cikkének (8) bekezdése

Új változások : A rendszeres heti pihenőnapot a teherautó fülkéjében kell tartani,
Szállásköltségek: a munkáltatónak kell megtérítenie,
– Az ellenőrző hatóságokra háruló bizonyítási teher: a járművezetők nem kötelesek bizonyítékokat, például szállodai számlákat bemutatni. Pénzbírság csak akkor szabható ki, ha
a helyszínen elfogott járművezetők.

Milyen dokumentumokat kell bemutatnia a járművezetőnek az ellenőrnek annak igazolására, hogy a rendszeres heti pihenőidőt a tehergépkocsin kívül töltötte?

– CE magyarázat: A járművezetők vagy a munkáltatók csak akkor bírságolhatók meg, ha nem –
a rendszeres heti (45 órát meghaladó) pihenőidőnek a járműben való megtartására vonatkozó tilalom betartása, ha a járművezetőket azon kapják, hogy
rendszeres heti pihenőidő a járműben az ellenőrzés időpontjában.

Art. 9. cikke a Reg. 561/ 2006

Lehetőség kétszeri megszakításra (összesen legfeljebb 1 óra két megszakítás esetén):
– Csökkentett heti pihenőidő, ha egy járművet kísérnek a kompon/
vonat,
– A heti rendszeres komp- vagy vonatút hosszabb, mint 8 óra.
(csak hálófülke),
– A járművezetőnek a saját járművénél hálófülkében, bankban vagy fekvőhelyen kell elhelyeznie magát.
ártalmatlanítás,
Rendszeres heti pihenés esetén : A járművezetők a kompra/vonatra való felszállás és/vagy leszállás előtt és/vagy után a rendszeres heti pihenőidejük egy részét nem tölthetik a járműben.

Art. Az 561/2006 rendelet 12. cikkének (2) bekezdése és 3. cikke.

– Lehetőség a napi és heti vezetési idő 1 órával történő túllépésére, ha a járművezető
hogy hazaérjen egy heti pihenésre,
Lehetőség a napi és heti vezetési idő 2 órával történő túllépésére, ha a járművezetőnek haza kell érnie a rendszeres heti pihenőidejére. A további vezetési idő előtt a járművezetőnek 30 perc szünetet kell tartania.
– Feltételek:
1. Kivételes helyzet,
2. Nem csökkentheti a pihenőidőt,
3. Kompenzálnia kell a kiterjesztést a további pihenőhöz csatolt további pihenővel
egyéb pihenőidő 3 héten belül.

Új eltérések: Melyek a kivételes körülmények?

Ez a két új eltérés akkor alkalmazható, ha a járművezető vagy az üzemeltető akaratától független, előre nem látható körülmények miatt
(időjárási körülmények, torlódások, késések a be- és kirakodási pontokon stb.) a járművezető nem tudja elérni a fent megadott helyek egyikét sem a heti pihenőidőre anélkül, hogy a napi vagy heti pihenőidőre vonatkozó szabályokat megszegné.
Ha a járművezetőnek ezt meg kell említenie a tachográfban?
A járművezetőnek meg kell adnia a járműből való távozás okát.
vezetési időkorlátok kézzel a nyomtatványon vagy a nyilvántartási lapon, illetve a szolgálati időn belül
kakas. Ez a nyilatkozat a járművezetőt teszi felelőssé a beiktatott
információ.

A Reg561/2006 8. cikkének (8) bekezdése

Új változások : A rendszeres heti pihenőnapot a teherautó fülkéjében kell tartani,
Szállásköltségek: a munkáltatónak kell megtérítenie,
– Az ellenőrző hatóságokra háruló bizonyítási teher: a járművezetők nem kötelesek bizonyítékokat, például szállodai számlákat bemutatni. Pénzbírság csak akkor szabható ki, ha
a helyszínen elfogott járművezetők.

Milyen dokumentumokat kell bemutatnia a járművezetőnek az ellenőrnek annak igazolására, hogy a rendszeres heti pihenőidőt a tehergépkocsin kívül töltötte?

– CE magyarázat: A járművezetők vagy a munkáltatók csak akkor bírságolhatók meg, ha nem –
a rendszeres heti (45 órát meghaladó) pihenőidőnek a járműben való megtartására vonatkozó tilalom betartása, ha a járművezetőket azon kapják, hogy
rendszeres heti pihenőidő a járműben az ellenőrzés időpontjában.

a. Kabotázsszabályok
Jelenlegi szabályok – Jelenleg egy külföldi országban hét napon belül három kabotázst lehet végezni.

Új változások – A mobilitási csomag hatályba lépését követően a fuvarozó legfeljebb három kabotázst végezhet hét hónapon belül.
egymást követő naptári napokon, HOGYAN a járművezető csak akkor végezhet újabb kabotázst ugyanazon ország területén, ha az utolsó ilyen típusú utazás óta legalább négy nap eltelt. 4 napos lehűlési időszak. Ez azt jelenti, hogy a fuvarozó a következő hét naptári napon belül legfeljebb három kabotázst végezhet, de a járművezető nem végezhet újabb kabotázst ugyanazon ország területén, és legalább négynapos türelmi időszakot vezetnek be, mielőtt ugyanabban az országban, ugyanazzal a tehergépkocsival további kabotázst végezhet. A teherautó nem lesz munkában Ez azt jelenti, hogy a járművet a kabotázs után legalább 4 napig “lehűtik” (pl. Hollandiában).

b. A járművezetők kiküldetésére vonatkozó szabályok

Új változások : A mobilitási csomag mentességet vezet be a kiküldetési szabályok alól a következő tevékenységet végző járművezetők számára:
kétoldalú szállítási tranzitműveletek
kombinált szállítás (ha kétoldalú szállítás keretében történik)
keresztkereskedelmi műveletek (a mentesség 1 be- vagy kirakodásra vonatkozik)
vagy 2 be- vagy kirakodási művelet a visszaút során, feltéve, hogy ezek kétoldalú szállítás során történnek. A
a mentesség a határátlépés pillanatának kézi rögzítésére érvényes.
határ).

c. Engedélyek 2,5-3,5 tonna össztömegű járműparkkal rendelkező fuvarozók számára a következő országokban
nemzetközi közlekedés (2022. június)

Új változások : A mobilitási csomag hatálybalépését követően új kötelezettségek hárulnak a következő fuvarokat végző vállalkozásokra
2,5-3,5 tonna össztömegű járművek, például:
– a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó engedély és közösségi engedély megszerzése,
– bizonyos szintű pénzügyi kapacitás bizonyítása.

FONTOS: A 3,5 tonna alatti járműparkkal rendelkező fuvarozók számára a legfontosabb változás a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó engedély bevezetése, amely eddig nem volt kötelező.

d. A tachográfok cseréje

Új változások : Az ezeket az eszközöket érintő változások ütemezése a következő:
➢ A z analóg és digitális tachográfok kötelező cseréje2. generációs intelligens tachográfokra – 2024 decembere
➢ Kötelezettség a tachográfból származó adatok tárolására és ellenőrzésre történő bemutatására a napra és az azt megelőző 56 napra vonatkozóan – 2024. december
➢ A z 1. generációs intelligens tachográfok kötelező cseréje 2. generációs tachográfokra
generációs intelligens tachográfok – 2025 szeptembere
➢ A tachográf kötelező használata, valamint a munka- és pihenőidő nyilvántartása
időszakok a legfeljebb 3,5 tonnás járművek vezetői számára a nemzetközi közlekedésben – 2026. július.

Új változások : Az új intelligens tachográfok automatikusan rögzítik a jármű helyzetét az egymást követő pontokon (vagy a legközelebbi olyan ponton, ahol GPS-jel áll rendelkezésre). Ezen túlmenően, a megfelelőség ellenőrzésének megkönnyítése érdekében
az ellenőrző hatóságoknak a tachográf rögzíti a jármű használatának céljára (áru- vagy személyszállítás) vonatkozó információkat.

Hogyan fogják ellenőrizni a kétoldalú műveleteket az úton (milyen dokumentumok)?

A hatóság ellenőrizni fogja:

➢ Szállítási szerződés / (e-CMR)
➢ Tachográf nyilvántartások,

Milyen garanciákat nyújtanak a kiküldött járművezetők számára a következők tekintetében
díjazás?

A kiküldött járművezetőnek a nemzeti minimálbér vagy a fogadó tagállamban alkalmazandó hagyományos bér alapján kell fizetni, ha az magasabb, mint a munkaszerződésre alkalmazandó jogszabályból eredő bér.

Az 1996. december 16-i 96/71/EK irányelv 3.7. pontja szerint a figyelembe vehető elemek a következők:
– A fizetés,
– A túlórákért fizetett pótlék,
Bármilyen extra kifizetés (hosszú szolgálati időre szóló prémium az évek száma szerint)
tapasztalat),
– A kiküldetéshez kapcsolódó juttatások (külföldi munkavégzési pótlék),
Az esetleges utazási, szállás- és étkezési díjakat nem vesszük figyelembe, ezek az összegek átalány jellegűek, és nem képezik a fizetés részét.

Új változások: A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó felülvizsgált szabályok bevezetéséről szóló 2018/957/EK irányelv (2022. február 2-tól alkalmazandó a közlekedésben):

“A kiküldetésspecifikus juttatások gyakran több célt szolgálnak. Amennyiben ezek célja a kiküldetés miatt felmerült költségek – például utazási, ellátási és szállásköltségek – megtérítése, nem tekinthetők a díjazás részének. A tagállamok feladata, hogy nemzeti jogukkal és/vagy gyakorlatukkal összhangban szabályokat állapítsanak meg az ilyen kiadások megtérítésére vonatkozóan. A munkáltatónak a nemzeti joggal és/vagy a nemzeti jogszabályokkal összhangban meg kell térítenie a kiküldött munkavállalók ilyen jellegű kiadásait.
a munkaviszonyra alkalmazandó gyakorlat.”

Összefoglaló:

A javadalmazásban szereplő juttatások

Kiküldetésspecifikus juttatások, amelyeket nem a járművezetőnél felmerült költségek megtérítéseként fizetnek ki. Ezt a munkaviszonyra alkalmazott nemzeti jogban világosan ki kell mondani

A díjazásból kizárt juttatások

Kiküldetésspecifikus juttatások, amelyeket az alábbiak visszatérítéseként fizetnek ki
a járművezetőnél felmerülő költségek. Amennyiben a munkaviszonyra alkalmazandó nemzeti jogban nem egyértelmű, hogy a juttatás mely részei fizetendők ki r e m b u r s z e r z ő d é s e k e l , a juttatást le kell vonni a díjazásból.

Fontos: nemzeti szinten ellenőrizni kell, hogy a juttatások mely részeit fizetik ki visszatérítésként, és ezeket le kell vonni a javadalmazásból.

Összefoglaló: A vezetési idővel, pihenőidővel, szünetekkel kapcsolatos európai szabályok

PIHENŐIDŐ

Minimális napi pihenőidő:

  • Egyszerű felszerelés
  • Dupla legénység

24 órás időszakonként legalább 11 egymást követő óra rendszeres napi pihenőidő:

– heti háromszor kilenc órára csökkenthető;
– két részből áll, az első rész legalább három óra, a második rész legalább kilenc óra 9 egymást követő óra 30 órás időszakonként.

Minimális heti pihenőidő:

45 egymást követő óra – lehetőség 2 egymást követő héten belül 24 órás csökkentett pihenőidőre, feltéve, hogy ezt a 3. hét végéig en bloc kompenzálják.

VEZETÉSI IDŐ

Maximális folyamatos menetidő : 4 óra 30 perc

Szünetek : 45 perc, amely két szakaszra osztható, legkésőbb 4 ½ óra után kell tartani:
– legalább az első 15 percben
– a második legalább 30 percig,

Maximális napi vezetési idő: 9 óra, amely hetente kétszer 10 órára meghosszabbítható;

Maximális heti vezetési idő : A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát A kétheti 90 órás vezetési idő összesen nem haladhatja meg a kétheti 90 órát.

Napi szolgálati idő :

– Maximum: 12 óra
– Maximum: 10 óra, ha a munkaidő éjszaka 0 és 5 óra között zajlik.

Új adminisztratív követelmények – Kötelező dokumentumok a kabinban 2022.02.02-tól

Kötelező dokumentumok :

A mobilitási csomag és az IMI-rendszer tekintetében a közúti ellenőrzésekhez szükséges kötelező dokumentumok a következők:

az IMI-n keresztül benyújtott kiküldetési nyilatkozat másolata ;

A fogadó tagállamban végzett szállítási műveletekre vonatkozó bizonyíték, például elektronikus fuvarlevél (e-CMR) vagy az 1072/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett bizonyíték;

A tachográf-nyilvántartások és különösen azon tagállamok országjelzései, amelyekben a járművezető nemzetközi közúti fuvarozás vagy kabotázstevékenység végzése során tartózkodott, a következőkben foglaltak szerint
az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet szerinti nyilvántartási és nyilvántartási követelményeknek megfelelően;

Új változások : A más országban letelepedett fuvarozó cégek kötelezettsége.
tagállamnak a kiküldetési nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes nemzeti hatósághoz.
annak a tagállamnak a hatóságai, ahová a járművezetőt legkésőbb a Kötelező dokumentumok Az EU összes tagállama A mobilitási csomag és az IMI-rendszer tekintetében a közúti ellenőrzéshez szükséges kötelező dokumentumok a következők:
– az IMI-n keresztül benyújtott kiküldetési nyilatkozat másolata;
– a fogadó országbanzajló szállítási műveletekre vonatkozó bizonyítékok
tagállam, mint például elektronikus fuvarlevél (e-CMR)
vagy az 1072/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett bizonyítékok;
– a tachográf nyilvántartásai és különösen azon tagállamok országjelzései, amelyekben a járművezető a nemzetközi közúti fuvarozási vagy kabotázstevékenységek végzése során tartózkodott, az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet szerinti nyilvántartási és nyilvántartási követelményekkel összhangban; a kiküldetés megkezdése a belső piaci információs rendszer (“IMI”) segítségével.

Ez a kiküldetési nyilatkozat különösen a következőket tartalmazza: a letelepedés helye szerinti tagállamban a szállításszervező vagy más kapcsolattartó személy elérhetőségei, aki kapcsolatot tart a szolgáltatásnyújtás helye szerinti fogadó tagállam illetékes hatóságaival, valamint a dokumentumok és értesítések küldése és fogadása céljából.

A vállalat adatai, beleértve az engedélyt legalább a következő formában
a közösségi engedély száma, amennyiben ez a szám rendelkezésre áll;

A járművezetők adatai, beleértve a vezetői engedélyt, a járművezető munkaszerződésének kezdőnapját és a rá vonatkozó törvényt;
– a kiküldetés tervezett kezdete és vége;
– a gépjárművek rendszámtáblái;
– a végzett szállítási tevékenység típusa: árufuvarozás, személyszállítás, nemzetközi fuvarozás vagy kabotázs.
Ezen túlmenően a fuvarozó vállalatnak a kiküldetés időszakát követően a kiküldetés helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak közvetlen kérésére az IMI-hez kapcsolódó nyilvános interfészen keresztül kötelező lesz elküldeni a következő dokumentumok másolatát:
– A kiküldetési nyilatkozat másolata,
– a szállítási műveletek (e-CMR) és a tachográf nyilvántartása;
a járművezető díjazására vonatkozó dokumentációa következők tekintetében
a kiküldetési időszak,
a munkaszerződés vagy azzal egyenértékű dokumentum,
a mozdonyvezető munkájára vonatkozó munkaidő-nyilvántartások,
– a kifizetések igazolása.

Az Európai Bizottság hamarosan bővebb tájékoztatást ad erről az IMI-rendszerről.

A Move Expert mindig a legfrissebb hírekkel látja el Önt.