Notice: wp_register_style was called incorrectly. Scripts and styles should not be registered or enqueued until the wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts, or login_enqueue_scripts hooks. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.3.0.) in /var/www/move-expert/wp-includes/functions.php on line 4201
Důležité informace: Nové sankce a omezení pro zahraniční společnosti vysílající pracovníky do Francie (zákon Macron) - Move Expert
Move Expert Solutions for Transport Professionals
 • Phone +42 07 34 10 19 91
  • cs
   • fr
   • en
   • it
   • ro
   • es
   • pl
   • bg
   • de
   • hu

Důležité informace: Nové sankce a omezení pro zahraniční společnosti vysílající pracovníky do Francie (zákon Macron)

Důležité informace: Nové sankce a omezení pro zahraniční společnosti vysílající pracovníky do Francie (zákon Macron)

Dne 5. června 2019 byla ve Francii zveřejněna nová vyhláška, která zavádí různá ustanovení o vysílání pracovníků a zintenzivňuje boj proti nelegální práci.Novela vyhlášky č. 2019 -555 ze dne 4. 6. 2019 obsahuje zejména zvýšené sankce za porušení pravidel vysílacích pracovníků, jakož i pozastavení či zákazy pro zahraniční poskytovatele služeb a nové nároky na poskytnutí dokladů v případě kontrol.
Podrobněji jsou zde uvedeny hlavní změny, které ovlivňují jejich řidiče ve Francii:

Platné od 6. června 2019:

Kdykoli dojde k porušení povinnosti týkající se výplaty minimální mzdy, mohou kontrolní agenti požádat zahraniční společnost nebo jejího zástupce ve Francii, aby do tří dnů ode dne oznámení společnosti, nebo dokonce jen jeden den ve vážných případech, předložila své připomínky a dokumenty. Po tomto zpoždění as přihlédnutím k přijatým dokumentům a připomínkám může správce sankcionovat zahraniční společnost:
Dočasné pozastavení poskytování služby, které může trvat až 1 měsíc;
Dočasný zákaz poskytování služeb, který může trvat až 2 měsíce.

Platí od 1. července 2019:

V případě kontroly mají kontrolní pracovníci právo sdělit a požádat o dokumenty třetí osoby, aby získali informace o fiskální nebo sociální situaci předmětu kontroly společnosti.
V praxi budeme pozorně sledovat vývoj těchto dispozic.

 

Move Expert jako Váš zástupce ve Francii pro zákon Macron, dělá vše, co je v jeho silách, aby  se usnadnilo papírování a pomohlo Vám v případě kontrol, a to i v krátkém čase. Neváhejte a kontaktujte nás pro získání dalších informací o požadavcích při vysílání řidičů do Francie.
Move Expert Vás vždy informuje o nejnovějších novinkách z Francie, které se týkají Vaší společnosti a dopravních aktivit.