Bieżące przepisy dla delegowanych kierowców

Nowe przepisy pakietu mobilności dotyczące delegowania kierowców wejdą w życie dopiero w lutym 2022 roku, do tego czasu nadal obowiązują aktualne przepisy krajowe krajów UE, a firmy transportowe są zobowiązane do ich przestrzegania. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie aktualnych przepisów dotyczących delegowania kierowców:

Przepisy o płacy minimalnej:

W większości krajów Unii Europejskiej firmy transportu międzynarodowego muszą stosować się do krajowych przepisów dotyczących delegowania, a co za tym idzie do prawa o płacy minimalnej. Ramy delegowania w każdym z krajów mogą być inne, ale w większości z nich są głównie związane z zastosowaniem prawa o płacy minimalnej. Prawo o płacy minimalnej jest aktem prawnym, z którego wynika, że pracodawcy powinni wypłacać swoim kierowcom godzinową, dzienną lub miesięczną płacę minimalną obowiązującą w kraju, w którym kierowca pracował i odpowiednio za czas spędzony w tym kraju w celach zawodowych. Władze krajowe stworzyły lokalne systemy zgłaszania kierowców i ich działalności w celu monitorowania przestrzegania prawa przez firmy transportowe.

Kraje Europy Zachodniej, które stosują regulacje Posting to: Francja, Niemcy, Austria, Holandia, Włochy, Belgia, Dania. Inne kraje europejskie, które również stosują to prawo to: Słowacja, Węgry, Finlandia, itd.

Znaczenie posiadania przedstawiciela firmy:

Francja i Włochy to dwa kraje, które wymagają obecności przedstawiciela firmy w celu zorganizowania komunikacji pomiędzy organami kontrolnymi a firmą. Move Expert jest profesjonalnym przedstawicielem firm transportowych i współpracuje z francuskimi organami kontrolnymi.

Operacje kabotażowe lub transport kombinowany:

Belgia, Włochy i Dania, Słowacja, Węgry, Finlandia i Norwegia to kraje, które wymagają zgłoszenia kierowców i/lub ich działalności tylko w przypadku wykonywania przewozów kabotażowych (+ transport kombinowany w Danii), które mają być wykonane w tych krajach.

Inne kraje: Francja, Niemcy, Austria, Holandia proszą o zgłaszanie wszystkich przewozów międzynarodowych, z wyjątkiem przejazdu przez kraj.

Zgłoszenia delegowania:

Okres ważności zgłoszenia, które jest wydawane przedsiębiorstwu, gdy zgłasza ono swoją działalność transportową, zależy od kraju, ale może być to np.: certyfikat tylko na jedną operację lub na okres 3 lub 6 miesięcy, a w niektórych krajach nawet na okres 12 miesięcy. Informacje, które powinny być przekazywane władzom w odpowiednim kraju również zależą od tego kraju.

Jakie dokumenty powinny być przechowywane w ciężarówce i firmie?

Dokumenty, które powinny być przechowywane w ciężarówce również nie są we wszystkich przypadkach takie same, ale najczęściej kierowcy muszą posiadać co najmniej zgłoszenie delegowania lub numer referencyjny tego dokumentu, formularz A1 i dokument CMR. We Francji kierowca powinien również posiadać umowę o pracę przetłumaczoną na język francuski. Inne dokumenty takie jak ewidencja tachografów, odcinki wypłaty, dowody wypłat w większości przypadków powinny być przechowywane w siedzibie firmy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami i powierz to zadanie profesjonalistom. Wyjaśnimy Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć, damy Ci dostęp do jednego systemu, który pozwoli Ci na złożenie wniosku o certyfikaty z 7 krajów w jednym miejscu, a także pomożemy Ci zarządzać kontrolami drogowymi i kontrolami na terenie obiektów w tym samym czasie.

NASI KLIENCI UFAJĄ NAM DZIĘKI:

– najlepszej cenie w stosunku do jakości

– 25 lat doświadczenia w sektorze transportu drogowego i poleganie na francuskich organach kontrolnych dzięki naszej wiedzy i kompetencjom prawnym

– Managerowi Kierowców- naszemu intuicyjnemu e-narzędziu zarządzania wszystkim z jednego miejsca

– POMOCY W NAGŁYCH PRZYPADKACH w ramach aspektów prawnych dotyczących mandatów, kontroli drogowych, ogólnych inspekcji

– ponad 7000 klientów w Europie oraz największym firmom transportowym, które korzystają z naszych usług

RUSZAJ NAPRZÓD Z MOVE EXPERT

Udostępnij ten artykuł...