Brexit: Kent Pass Permit – UK – UE

Aby pomóc przewoźnikom i kierowcom samochodów ciężarowych w zapewnieniu im odpowiednich dokumentów, rząd Wielkiej Brytanii opracowuje nową usługę internetową pod nazwą “Check an HGV is Ready to Cross the Border” (sprawdź czy samochód ciężarowy jest gotowy do przekroczenia granicy) dla sektora ładunków “Roll on Roll off” (RoRo).

Pod koniec okresu przejściowego usługa ta zostanie wprowadzona dla ładunków RoRo wyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do UE i zagwarantuje, że do Eurotunnelu, Calais i Dunkierki będą podróżować wyłącznie pojazdy z prawidłową dokumentacją celną i importowo-eksportową dla potrzeb kontroli importowej UE.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych rząd Wielkiej Brytanii wprowadzi obowiązek prawny korzystania z serwisu internetowego dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony, które zamierzają podróżować z Wielkiej Brytanii

W ramach tej usługi wydawane będzie cyfrowe pozwolenie na przejazd (Kent Pass Permit) – wymagane TYLKO przy wyjeździe z Wielkiej Brytanii do UE – dla każdego samochodu ciężarowego, dla którego wymagane informacje zostały prawidłowo przekazane.

Zgodnie z prawem, wszystkie samochody ciężarowe muszą posiadać ważne zezwolenie przed przyjazdem do Eurotunnelu od 1 stycznia 2021 roku

Udostępnij ten artykuł...