PRZYGOTUJ SIĘ NA DANIĘ: INTENSYWNE KONTROLE DROGOWE ROZPOCZNĄ SIĘ 1 KWIETNIA 2021 R.

Od 1 stycznia 2021 roku Dania wymaga raportowania wszystkich przewozów kabotażowych i części drogowej transportu kombinowanego w Danii. Okres karencji został ustalony do 1 kwietnia 2021 roku...

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 stycznia 2021 roku Dania wymaga raportowania wszystkich przewozów kabotażowych i drogowych w ramach transportu kombinowanego w Danii. Okres karencji został ustalony do 1 kwietnia 2021 roku, kiedy to do wszystkich firm zostały skierowane uwagi o nieposiadaniu odpowiednich dokumentów. Po upływie okresu karencji firmy transportowe będą karane za brak rejestracji swoich operacji w duńskim systemie.

Co powinieneś wiedzieć o nowym duńskim prawie dotyczącym płacy minimalnej?

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady deklarowania przy wykonywaniu kabotażu towarowego, kabotażu autobusowego i części drogowej transportu kombinowanego w Danii. Oznacza to, że zagraniczne firmy transportowe muszą zadeklarować swoich oddelegowanych kierowców w przypadku wykonywania przez firmy kabotażu z towarami, których dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub samochodu ciężarowego przekracza 3500 kg, kabotażu autobusowego lub części drogowej transportu kombinowanego w Danii, a także wynagradzać ich zgodnie z duńską płacą minimalną za te czynności.

Kiedy należy zgłosić operację w Danii?

Najpóźniej w tym samym czasie, w którym rozpoczyna się podróż.

Czy transport międzynarodowy jest objęty prawem?

Nie. Jedynie w przypadku wykonywania kabotażu lub drogowej części transportu kombinowanego w Danii kierowcy są zobowiązani do zgłaszania przejazdu i przedstawiania dokumentacji na żądanie.

Czy kierowcy pracujący na własny rachunek muszą zgłaszać swoją działalność w tym systemie?

Nie. Ani wynagrodzenie, ani wymogi dotyczące powiadamiania nie mają zastosowania do przewoźników pracujących na własny rachunek.

Jakie stawki godzinowe powinieneś zastosować do wyliczenia wynagrodzenia za czas spędzony w Danii?

– Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla kierowców wykonujących kabotaż z towarami lub drogową część transportu kombinowanego wynosi 163,50 kr.

– Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla kierowców wykonujących kabotaż autobusowy wynosi 163,30 kr.

– Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla kierowców wykonujących przewozy turystyczne wynosi 168,60 kr.

Stawki te są aktualizowane co najmniej raz w roku. Pierwsza korekta nastąpi 1 marca 2021 roku.

Jakie dokumenty są wymagane podczas kontroli drogowej?

Na żądanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

– Zgłoszenie/dokumentacja rejestracji/zgłoszenia.

– Umowa o pracę dla kierowcy.

– Odcinki wypłaty lub inna dokumentacja z podobnymi informacjami, gdzie można zobaczyć metodę obliczania wynagrodzenia za transport, za okresy, w których kierowca danego przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego roku wykonywał kabotaż z towarami, kabotaż autobusowy lub transport kombinowany.

– Zestawienie czasu pracy kierowcy lub inna równoważna dokumentacja za ten sam okres, co dokumentacja dotycząca wynagrodzenia i dowód wypłaty wynagrodzenia.

– Dokumenty przewozowe, umowy przewozowe lub dokumenty kontrolne za ten sam okres, co dokumentacja dotycząca wynagrodzenia.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zarejestruj swoją firmę do usługi delegowania kierowców w Danii tutaj.

Udostępnij ten artykuł...