Francuska Stawka Płacy Minimalnej dla Sektora Transportu

Tylko te francuskie firmy transportowe, które wchodzą w sklad organizacji nowo podpisanej umowy, stanowią jej podmiot...

Francuska Stawka Płacy Minimalnej dla Sektora Transportu

 

Kilka tygodni temu, w internecie pojawiły się pewne nieścisłości dotyczące wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę we Francji. Mogą one wprowadzić w błąd naszych Klientów, delegujących kierowców do pracy na terytorium Francji.

Informacje te odnoszą się do nowo podpisanej 6 marca 2018r. umowy, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2018. W jej zapisach upatruje się zmiany wysokości dotychczasowych stawek. Niemniej jednak Move Expert otrzymało bezpośrednio od Francuskiego Ministerstwa Transportu, z Wydziału Prawa Pracy, potwierdzenie, że postanowienia ww umowy nie aplikują się do zagranicznych przedsiębiorstw delegujących kierowców do pracy na terytorium Francji.

W istocie, nowa umowa z 6 marca 2018r. została podpisana tylko przez niektóre organizacje, będące częścią Francuskiego Sektora Transportu, zatem na dzień dzisiejszy, jej zapisy nie obejmują wszystkich przedsiębiorstw transportowych. Tylko te francuskie firmy transportowe, które wchodzą w sklad organizacji nowo podpisanej umowy, stanowią jej podmiot. To zaś w konsekwencji oznacza, iż zagraniczne przedsiębiorstwa podlegają stawkom minimalnej płacy, określonym w porozumieniu podpisanym 7 kwietnia 2017r. i obejmującym wszystkie przedsiębiorstwa transportowe.

W ramach przypomnienia, odpowiednie stawki można znaleźć tutaj :

Stawki godzinowe dla pracowników sektora transportu drogowego przewozu towarów :

Całość informacji na temat stawki godzinowej, na dzień dzisiejszy, można znaleźć na naszej stronie, tutaj.

 

Kontakt

posting.eu@move.dev.cc

TEL: +48 (22)1611406

Udostępnij ten artykuł...