Minimum wage rates in Austria

Nowe austriackie warunki płacowe

Dear Clients

Starting from January 1st, 2019, all foreign drivers posted to Austria, must be paid under the Collective Agreement for the road haulage sector:

Other minimum wages apply to other categories of drivers, for example, drivers carrying dangerous goods, apprentices, drivers of working machines with cranes etc. For more information check here

Read more about posting of drivers rules on our FAQ section.

 

Contact us for more info at posting.eu@move.dev.cc

Drodzy Klienci

Od 1 stycznia 2019 r. wszyscy zagraniczni kierowcy oddelegowani do Austrii muszą być opłacani na mocy układu zbiorowego pracy dla sektora transportu drogowego

Inne minimalne wynagrodzenie dotyczy innych kategorii kierowców, np. kierowców przewożących towary niebezpieczne, praktykantów, kierowców maszyn roboczych z dźwigami itp. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Przeczytaj więcej o zamieszczaniu zasad dotyczących kierowców w sekcji FAQ.

 

Kontact posting.eu@move.dev.cc

Udostępnij ten artykuł...