Nowa płaca minimalna we Francji od 29 lutego 2020 r.

Francuskie minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto dla zagranicznych przedsiębiorstw transportowych delegujących swoich kierowcow do Francji zostało zaktualizowane w dniu 29/02/2020 do 10, 39 €

Wynagrodzenie godzinowe dla pracowników zajmujących się transportem drogowym towarów:

Uwaga:

Zgodnie z francuskim układem krajowym, kierowcy samochodów ciężarowych i pojazdów przegubowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, wykonujący przewozy międzynarodowe, są uważani za równoważnych z grupą 7, współczynnik 150M. Minimalne wynagrodzenie tych kierowców powinno wówczas wynosić 10,39 €/brutto/godzinę.

W odniesieniu do innych kategorii kierowców należy odnieść się do poniższej tabeli:

Dodatkowe stawki godzinowe

Wydłużenie czasu pracy w przypadku przekroczenia ustawowej maksymalnej liczby godzin pracy w tygodniu (35 godzin dla kierowców pracujących na długich trasach; 39 godzin dla kierowców pracujących na krótkich trasach).

– Przykład: wynagrodzenie dla kierowców pracujących w trasie w wymiarze 45 godzin tygodniowo:

10,15 € * 35h

12,53 € * 8h (od 36. do 43. dodatkowej godziny)

15.04 € * 2h (dla 44. i 45. godziny pracy)

praca w niedzielę

– więcej niż (3) godziny: 24,20€ /dzień

– mniej niż (3) godziny: 10,40€ /dzień

Nocna praca:

Za pracę nocną uważa się każdą godzinę przepracowaną między godziną 22.00 a 5.00 rano (zgodnie z artykułem L1321-7 ustawy o transporcie).

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub zarejestruj się tutaj, jeśli potrzebujesz przedstawiciela we Francji.

Udostępnij ten artykuł...