Nowa płaca minimalna we Francji od 25 marca 2021 r.

Francuskie minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto dla zagranicznych przedsiębiorstw transportowych delegujących swoich kierowcow do Francji zostało zaktualizowane w dniu 25/03/2021. 

Stawki płac dla zagranicznych firm transportowych delegujących swoich kierowców do Francji są następnie modyfikowane w następujący sposób:

Wynagrodzenie godzinowe dla pracowników zajmujących się transportem drogowym towarów:

Uwaga:  

Zgodnie z francuskim układem krajowym, kierowcy samochodów ciężarowych i pojazdów przegubowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, wykonujący przewozy międzynarodowe, są uważani za równoważnych z grupą 7, współczynnik 150M. Minimalne wynagrodzenie tych kierowców powinno wówczas wynosić 10,49 €/brutto/godzinę. 

W odniesieniu do innych kategorii kierowców należy odnieść się do poniższej tabeli:

Definicja kategorii kierowcy Kategoria  Stawka min. Przy zatrudnieniu  Po 2 latach stażu w firmie  Po 5 latach stażu w firmie  Po 10 latach stażu w firmie  PO 15 latach stażu w firmie 
Kierowca pojazdu ciężarowego o masie do 3.5 T lub powyżej 11 T GVW włącznie  110 M-115 M 118 M-120M 10, 25 € 10,4040 € 10,6080 € 10,8120 € 11,0160 €
Kierowca samochodu ciężarowego o masie powyżej 11 T i do 19 T GVW włącznie 128 M 10,25€ 10,4346€ 10,6392€ 10,8438€ 11,0484€
Kierowca samochodu ciężarowego o masie powyżej 19 T GVW 138 M 10, 25€ 10,4550€ 10,6600€ 10,8650€ 11,0700€
Wysoko wykwalifikowany kierowca pojazdu ciężarowego (MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT) 150 M 10.49 € 10,6998€ 10,9096 € 11,1194 € 11,3292 €

Dodatkowe stawki godzinowe


Dodatkowe stawki godzinowe + 25 %  Dodatkowe stawki godzinowe + 50 % 
Kierowcy długodystansowi – godziny tygodniowe 36 godzin do 43 godzin  Więcej niż 43 godzin 
Kierowcy długodystansowi – godziny miesięczne 152godzin do 186 godzin 
Kierowcy na krótkich dystansach – godziny tygodniowe
36 godzin do 43 godzin  Więcej niż 43 godziny 
Kierowcy na krótkich dystansach – godziny miesięczne
152 godziny do 186 godzin  Więcej niż 186 godzin 

Wydłużenie czasu pracy w przypadku przekroczenia ustawowej maksymalnej liczby godzin pracy w tygodniu (35 godzin dla kierowców pracujących na długich trasach; 39 godzin dla kierowców pracujących na krótkich trasach).

– Przykład: wynagrodzenie dla kierowców pracujących w trasie w wymiarze 45 godzin tygodniowo:

o 10,49 € * 35h

o 13,11 € * 8h (od 36. do 43. dodatkowej godziny)

o 15.3 € * 2h (dla 44. i 45. godziny pracy)

praca w niedzielę 

– więcej niż (3) godziny: 24,43€ /dzień

– mniej niż (3) godziny: 10,50€ /dzień

Nocna praca:

Za pracę w porze nocnej uważa się każdą przepracowaną godzinę między godziną 21.00 a 6.00 (zgodnie z art. 1 w odniesieniu do pracy w porze nocnej, Krajowego Układu Pracy z dnia 14 listopada 2001 dla przewoźników drogowych).

Mniej niż 50 godzin pracy między 22.00 a 5.00 rano/miesiąc Stawka godzinowa + 20 %
Więcej niż 50 godzin pracy między 22.00 a 5.00 rano/miesiąc Stawka godzinowa + 25 %

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub zarejestruj się tutaj, jeśli potrzebujesz przedstawiciela we Francji.

Udostępnij ten artykuł...