Nowa płaca minimalna we Francji od 25 marca 2021 r.

Francuskie minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto dla zagranicznych przedsiębiorstw transportowych delegujących swoich kierowcow do Francji zostało zaktualizowane w dniu 25/03/2021. 

Stawki płac dla zagranicznych firm transportowych delegujących swoich kierowców do Francji są następnie modyfikowane w następujący sposób:

Wynagrodzenie godzinowe dla pracowników zajmujących się transportem drogowym towarów:

Uwaga:  

Zgodnie z francuskim układem krajowym, kierowcy samochodów ciężarowych i pojazdów przegubowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, wykonujący przewozy międzynarodowe, są uważani za równoważnych z grupą 7, współczynnik 150M. Minimalne wynagrodzenie tych kierowców powinno wówczas wynosić 10,49 €/brutto/godzinę. 

W odniesieniu do innych kategorii kierowców należy odnieść się do poniższej tabeli:

Definicja kategorii kierowcy Kategoria  Stawka min. Przy zatrudnieniu  Po 2 latach stażu w firmie  Po 5 latach stażu w firmie  Po 10 latach stażu w firmie  PO 15 latach stażu w firmie 
Kierowca pojazdu ciężarowego o masie do 3.5 T lub powyżej 11 T GVW włącznie  110 M-115 M 118 M-120M 10, 25 € 10,4040 € 10,6080 € 10,8120 € 11,0160 €
Kierowca samochodu ciężarowego o masie powyżej 11 T i do 19 T GVW włącznie 128 M 10,25€ 10,4346€ 10,6392€ 10,8438€ 11,0484€
Kierowca samochodu ciężarowego o masie powyżej 19 T GVW 138 M 10, 25€ 10,4550€ 10,6600€ 10,8650€ 11,0700€
Wysoko wykwalifikowany kierowca pojazdu ciężarowego (MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT) 150 M 10.49 € 10,6998€ 10,9096 € 11,1194 € 11,3292 €

Dodatkowe stawki godzinowe


Dodatkowe stawki godzinowe + 25 %  Dodatkowe stawki godzinowe + 50 % 
Kierowcy długodystansowi – godziny tygodniowe 36 godzin do 43 godzin  Więcej niż 43 godzin 
Kierowcy długodystansowi – godziny miesięczne 152godzin do 186 godzin 
Kierowcy na krótkich dystansach – godziny tygodniowe
36 godzin do 43 godzin  Więcej niż 43 godziny 
Kierowcy na krótkich dystansach – godziny miesięczne
152 godziny do 186 godzin  Więcej niż 186 godzin 

Wydłużenie czasu pracy w przypadku przekroczenia ustawowej maksymalnej liczby godzin pracy w tygodniu (35 godzin dla kierowców pracujących na długich trasach; 39 godzin dla kierowców pracujących na krótkich trasach).

– Przykład: wynagrodzenie dla kierowców pracujących w trasie w wymiarze 45 godzin tygodniowo:

o 10,49 € * 35h

o 13,11 € * 8h (od 36. do 43. dodatkowej godziny)

o 15.3 € * 2h (dla 44. i 45. godziny pracy)

praca w niedzielę 

– więcej niż (3) godziny: 24,43€ /dzień

– mniej niż (3) godziny: 10,50€ /dzień

Nocna praca:

Za pracę w porze nocnej uważa się każdą przepracowaną godzinę między godziną 21.00 a 6.00 (zgodnie z art. 1 w odniesieniu do pracy w porze nocnej, Krajowego Układu Pracy z dnia 14 listopada 2001 dla przewoźników drogowych).

Mniej niż 50 godzin pracy między 22.00 a 5.00 rano/miesiąc Stawka godzinowa + 20 %
Więcej niż 50 godzin pracy między 22.00 a 5.00 rano/miesiąc Stawka godzinowa + 25 %

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub zarejestruj się tutaj, jeśli potrzebujesz przedstawiciela we Francji.

Udostępnij ten artykuł...

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram