Zmiany w związku z nowym pakietem mobilności

Przedsiębiortswa transportowe czekały na ostateczną decyzję w sprawie pakietu regulacyjnego, który może zasadniczo zmienić zasady funkcjonowania rynku transportowego. Pakiet mobilności został zainicjowany przez Komisję Europejską w ramach program “Europa w drodze” na rok 2017. Został on stworzony w celu poprawy warunków pracy I bezpieczeństwa kierowców, oraz zapewnienia efektywności I uczciwości na rynku. Podczas ostatnich dni, między 8. a 10. lipca 2020 , Euopejski Parlament, Rada i Komisja Euopejska ostatecznie przyjęły finalną wersję przepisów pakietu mobilności, które będą obowiązywać od dnia 2 lutego 2022 r.

Więc jakie będą konsekwencje dla sektora transportu?

Celem jest unowocześnienie, zastąpienie i połączenie przepisów regulujących zasady delegowania pracowników w sektorze transport drogowego, poprzez zapewnienie odpowienich warunków pracy kierowców, oraz harmonizację wymogów administracyjnych i dostępu do rynkuu drogowego.

Jakie są kluczowe punkty pakietu mobilności ?

1 Przepisy płacy minimalnej stają się obowiązkowe dla wszystkich krajów UE. Tak więc na przykład, jeśli jedno z przedsiębiorstw transportowych UE oddeleguje swojego kierowcę do pracy w innym kraju UE, będzie musiało płacić taką samą stawkę wynagrodzenia jaką otrzymują lokalni kierowcy.
2 Nowe zasady delegowania będą miały zastosowanie do operacji międzynarodowego transportu drogowego, z wyłączeniem dwustronnych operacji transport towarów I osob, oraz tranzytu.
3 Powrót kierowcy do kraju pochodzenia, będzie obowiązkowy co 4 tygodnie za każdy okres 3, lub 4 tygodni pracy.
4 Regularny tygodniowy odpoczynek (ponad 45h), odbywa się w odpowiednim, opłaconym przez przedsiębiorstwo miejscu zakwaterowania.
5 Kierowcy mają 4 dni na odpoczynek po powrocie do kraju pochodzenia pojazdu.
6 Tachografy które staną się obowiązkowe dla wszystkich samochodów dostawczych/lekkich pojazdów użytkowych od 2,5 do 3,5 t. bedą również oznaczać, że drobni przewoźnicy będą podlegać nowym normom.
7 Obowiązek powrotu ciężarówek do siedziby firmy co 8 tygodni.
8 W celu zwalczania firm prowadzących działalność związaną z różnymi adresami siedziby, przedsiębiostwa udowadniają swoją główną działalność w kraju siedziby po przez:
– Posiadanie stabilnego zakładu na terenie państwa członkowskiego.
– Posiadanie płynności finansowej
– Posiadanie wymaganych kompetencji zawodowych

Kiedy obowiązywać będą przepisy Pakietu Mobilności?

Przepisy dotyczące pakietu “Mobilność” zaczną obowiązywać od 2 lutego 2022 roku.

Ważne! Zasady dotyczące czasu odpoczynku, w tym powrotu kierowców do kraju pochodzenia, będą obowiązywać od 20 sierpnia 2020 roku.

W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z NOWYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PAKIETU MOBILNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE WYMOGÓW PRAWA O PŁACY MINIMALNEJ MOVE-EXPERT WDRAŻA NOWĄ GLOBALNĄ OFERTĘ DELEGOWANIA KIEROWCÓW W UE.

Już teraz możesz się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji.

Udostępnij ten artykuł...