Przewozy pasażerskie

Usługi promowe dla pasażerów

Dear Clients and Partners,

 

With more than 100 000 passengers transports in 2018, MOVE EXPERT  is proud to announce its new status as Travel Agency, to reinforce its strategy towards the sales of ferry tickets to Groups and individuals in the tourism sector.

A new web platform will be available in a few months to provide all required information and support.

Our service offerings:

• Competitive prices without intermediaries
• Service available 7 days a week, 24 hours a day
• Online booking with our application
• European coverage with several hundred crossings with more than 35 operators
• Dedicated staff  in many agencies all over Europe

 

Contact us:
+33 (0)4 26 78 31 10 | ferry@move.dev.cc

Drodzy Klienci i Partnerzy, 

 

Z ponad 100 000 transportów pasażerskich w 2018 roku, MOVE EXPERT z dumą ogłasza swój nowy status Biura Podróży, aby wzmocnić swoją strategię sprzedaży biletów promowych do Grup i osób prywatnych w sektorze turystycznym. 

 

Nowa platforma internetowa będzie dostępna za kilka miesięcy, aby zapewnić wszelkie niezbędne informacje i wsparcie. 

Nasza oferta usług: 

– Konkurencyjne ceny bez pośredników 

– Serwis dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę 

– Rezerwacja online z naszą aplikacją 

– Europejski zasięg obejmujący kilkaset połączeń z ponad 35 operatorami 

– Dedykowany personel w wielu agencjach w całej Europie 

 

 

Skontaktuj się z nami: 

+33 (0)4 26 78 31 10 | ferry@move.dev.cc

Udostępnij ten artykuł...