Kontrole oddelegowanych kierowców we Francji

Władze francuskie potwierdziły firmie Move Expert, że:

– certyfikaty cyfrowe na smartfonach i tabletach są akceptowalne, o ile są dostępne bezzwłocznie w przypadku kontroli,

– oraz, że obecne przepisy są aktualizowane tak, aby położyć kres błędnej interpretacji prawa, które nie określa wystarczająco jasno, czy kopia, która ma być przechowywana w ciężarówce, powinna być wydrukowana czy może być zdigitalizowana.

Powyższe wynika z naszego udokumentowanego i uzasadnionego wniosku skierowanego do władz francuskich o dalsze wyjaśnienie i określenie wymogu posiadania przez kierowców kopii świadectwa w samochodzie ciężarowym, błędnie interpretowanego przez niektóre organy kontrolne jako obowiązkowo wydrukowana kopia, z czym spotykaliśmy się wielokrotnie w czasie czynności kontrolnych.

Jak zawsze, Move Expert dokłada wszelkich starań, aby zapewnić międzynarodowym przewoźnikom konkretne rozwiązania ułatwiające ich działalność.

Aby uzyskać więcej informacji na temat serwisu Macron, skontaktuj się z nami pod adresem: posting.eu@move.dev.cc

Udostępnij ten artykuł...