Delegowanie kierowców we Francji (ustawa Macrona): aktualizacja stawek godzinowych

Stawka godzinowa, stawka za godziny dodatkowe i praca w nocy:

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne francuskie wynagrodzenie godzinowe wynosi 10,03 € (dekret 2018 – 1173 z dnia 19 grudnia 2018 r.). Krajowa płaca minimalna stosowana jest również w sektorze transportu, z wyjątkiem kategorii pracowników specjalistycznych, określona w układzie zbiorowym w sprawie transportu towarów (układ z dnia 06 marca 2018 r., który wszedł w życie w dniu 25 kwietnia 2019 r.).

Stawka godzinowa dla pracowników transportu drogowego TOWARÓW

Hourly wage
Hourly wage for workers in the road transport of GOODS 2019

Zgodnie z krajowym układem zbiorowym pracy w transporcie drogowym, wynagrodzenie godzinowe dla pracowników sektora transportu drogowego i pomocniczej działalności transportowej musi zostać zwiększone w zależności od lat spędzonych w przedsiębiorstwie:

+2%, +4%, +6% i +8% po odpowiednio 2, 5, 10 i 15 latach w firmie.

Stawka za nadgodziny:

Extra hours rates posted drivers in France 2019
Extra hours rates posted drivers in France 2019

* Zwiększena stawka za nadgodziny aplikuje się w przypadku przekroczenia ustawowej maksymalnej liczby godzin pracy w tygodniu (35 godzin dla kierowców pracujących na długich dystansach; 39 godzin dla kierowców pracujących na krótkich dystansach).

Przykład: wynagrodzenie dla kierowcy pracującego na długich dystansach przy pracy w wymiarze 45 godzin tygodniowo:

10,03 € * 35ha

12,53 € * 8ha (od 36tej do 43ciej dodatkowej godziny)

15,04 € * 2ha (od 44tej do 45tej godziny pracy)

Praca w niedziele:

– więcej niż (3) godziny: 23,77 €/dzień

– mniej niż (3) godzin: 10,22 € /dzień

Praca w nocy:

Za pracę nocną uważa się pracę w każdą przepracowaną godzinę między 22.00 a 5.00 (zgodnie z artykułem L1321-7 ustawy o transporcie).

Night work hourly rate posted drivers in France 2019
Night work hourly rate posted drivers in France 2019

Wynagrodzenie godzinowe dla pracowników transportu drogowego OSÓB:

Minimalna płaca za przewóz pasażerów jest określona w układzie zbiorowym w tym sektorze (Uzupełnienie 108 z dnia 18 kwietnia 2017 r. o minimalnej płacy godzinowej w euro):

Hourly wage for workers in the road transport of PASSENGERS in France 2019
Hourly wage for workers in the road transport of PASSENGERS in France 2019

Zgodnie z Krajowym Układem Zbiorowym Pracy dla transportu pasażerskiego, wynagrodzenie godzinowe dla pracowników musi zostać zwiększone w zależności od lat spędzonych w przedsiębiorstwie:

+2%, +4%, +6% i +8% po odpowiednio 2, 5, 10 i 15 latach w firmie.

Zgodnie z krajowym układem zbiorowym pracy liczby w powyższej tabeli należy zwiększyć w następujący sposób:

– 3 %: pracownicy posiadający kwalifikacje mechanika lub kolekcjonera;

Praca w niedziele i święta:

– więcej niż (3) godziny: 27,77 €/dzień

– mniej niż (3) godzin: 13,99 € /dzień

Stawka godzinowa, stawka za godziny dodatkowe i praca w nocy:

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne francuskie wynagrodzenie godzinowe wynosi 10,03 € (dekret 2018 – 1173 z dnia 19 grudnia 2018 r.). Krajowa płaca minimalna stosowana jest również w sektorze transportu, z wyjątkiem kategorii pracowników specjalistycznych, określona w układzie zbiorowym w sprawie transportu towarów (układ z dnia 06 marca 2018 r., który wszedł w życie w dniu 25 kwietnia 2019 r.).

Stawka godzinowa dla pracowników transportu drogowego TOWARÓW

Hourly wage
Hourly wage for workers in the road transport of GOODS 2019

Zgodnie z krajowym układem zbiorowym pracy w transporcie drogowym, wynagrodzenie godzinowe dla pracowników sektora transportu drogowego i pomocniczej działalności transportowej musi zostać zwiększone w zależności od lat spędzonych w przedsiębiorstwie:

+2%, +4%, +6% i +8% po odpowiednio 2, 5, 10 i 15 latach w firmie.

Stawka za nadgodziny:

Extra hours rates posted drivers in France 2019
Extra hours rates posted drivers in France 2019

* Zwiększena stawka za nadgodziny aplikuje się w przypadku przekroczenia ustawowej maksymalnej liczby godzin pracy w tygodniu (35 godzin dla kierowców pracujących na długich dystansach; 39 godzin dla kierowców pracujących na krótkich dystansach).

Przykład: wynagrodzenie dla kierowcy pracującego na długich dystansach przy pracy w wymiarze 45 godzin tygodniowo:

10,03 € * 35ha

12,53 € * 8ha (od 36tej do 43ciej dodatkowej godziny)

15,04 € * 2ha (od 44tej do 45tej godziny pracy)

Praca w niedziele:

– więcej niż (3) godziny: 23,77 €/dzień

– mniej niż (3) godzin: 10,22 € /dzień

Praca w nocy:

Za pracę nocną uważa się pracę w każdą przepracowaną godzinę między 22.00 a 5.00 (zgodnie z artykułem L1321-7 ustawy o transporcie).

Night work hourly rate posted drivers in France 2019
Night work hourly rate posted drivers in France 2019

Wynagrodzenie godzinowe dla pracowników transportu drogowego OSÓB:

Minimalna płaca za przewóz pasażerów jest określona w układzie zbiorowym w tym sektorze (Uzupełnienie 108 z dnia 18 kwietnia 2017 r. o minimalnej płacy godzinowej w euro):

Hourly wage for workers in the road transport of PASSENGERS in France 2019
Hourly wage for workers in the road transport of PASSENGERS in France 2019

Zgodnie z Krajowym Układem Zbiorowym Pracy dla transportu pasażerskiego, wynagrodzenie godzinowe dla pracowników musi zostać zwiększone w zależności od lat spędzonych w przedsiębiorstwie:

+2%, +4%, +6% i +8% po odpowiednio 2, 5, 10 i 15 latach w firmie.

Zgodnie z krajowym układem zbiorowym pracy liczby w powyższej tabeli należy zwiększyć w następujący sposób:

– 3 %: pracownicy posiadający kwalifikacje mechanika lub kolekcjonera;

Praca w niedziele i święta:

– więcej niż (3) godziny: 27,77 €/dzień

– mniej niż (3) godzin: 13,99 € /dzień

Udostępnij ten artykuł...