Węgry wprowadzają obowiązkowy elektroniczny system rejestracji – BIREG

Rząd węgierski zmienił rozporządzenie w sprawie Bireg 27 stycznia, dekretem rządowym nr. 18/2021. (I.27.), które weszło w życie 4 lutego. W wyniku nowelizacji, przewozy wykonywane na podstawie licencji wspólnotowej nie muszą być rejestrowane w systemie. Zmiana wchodzi w życie z dniem 4 lutego.

Od 4 lutego wszyscy przewoźnicy towarów wykonujący przewozy do, z, przez i na Węgrzech powinni zarejestrować firmę oraz wykonywane przewozy.  Natomiast nie będą musieli rejestrować się wyłącznie ci, którzy działają na podstawie licencji wspólnotowej UE, z wyjątkiem tych, którzy wykonują przewozy kabotażowe na terytorium Węgier.

Kto zatem powinien zarejestrować się w BIREG?

System dotyczy zarówno zagranicznych jak i węgierskich operacji transportowych:

  1. usługi transportu towarów: pojazdy powyżej 3,5 tony
  2. operacje transportowe na własny rachunek: pojazdy powyżej 3,5 tony
  3. kabotaż na terytorium Węgier

Z WYJĄTKIEM PRZEWOZÓW wykonywanych przez pojazdy wymienione w punkcie 1) lub 2) na podstawie LICENCJI WSPÓLNOTOWEJ.

W rzeczywistości przewozy wykonywane na podstawie licencji wspólnotowej są zwolnione z obowiązku rejestracji, z wyjątkiem przewozów kabotażowych.

Okres karencji trwa co najmniej do 15 lutego. Od tego terminu organy kontrolne będą karać za naruszenie przepisów.

Kara jest taka sama jak za wykonywanie przewozów do krajów trzecich bez zezwolenia lub taka sama jak za naruszenie przepisów kabotażowych. Kwota wynosi 800.000 HUF około 2.500 EUR zarówno dla firmy jak i dla kierowcy.

Gdzie można się zarejestrować? Oficjalną stronę internetową, na której przewoźnicy muszą zarejestrować swoje zezwolenie dwustronne lub zezwolenie ECMT, można znaleźć tutaj: https://bireg.gov.hu/bi ; https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

W związku z nowym obowiązkiem rejestracji nie ma obowiązku płacenia zagranicznemu kierowcy węgierskiej płacy minimalnej.

Jeśli potrzebują Państwo więcej wyjaśnień, prosimy o kontakt.

Udostępnij ten artykuł...