Zmiany w kontroli importu towarów z UE

Kontaktujemy się, aby przekazać informacje o ostatniej zmianie w kontroli importu. W tym roku nie zostaną wprowadzone żadne dalsze kontrole importu towarów z UE.

W szczególności nie zostaną teraz wprowadzone następujące kontrole, które wcześniej planowano na lipiec 2022 r.:

  • • Wymóg dalszych kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) importu z UE, znajdującego się obecnie w miejscu przeznaczenia, który ma zostać przeniesiony do punktu kontroli granicznej (BCP).
  • • Wymóg składania deklaracji bezpieczeństwa i ochrony przy imporcie z UE.
  • • Wymóg dalszych certyfikacji zdrowia i kontroli SPS w przypadku importu z UE.
  • • Zakazy i ograniczenia w imporcie mięsa schłodzonego z UE.

Jednak jeżeli firma importuje towary z UE do Wielkiej Brytanii i zdecydowała się złożyć deklaracje bezpieczeństwa dotyczące tych przewozów, może nadal to robić na zasadzie dobrowolności.

Wprowadzone już kontrole będą utrzymane.

  • • Import zwierząt, produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych o najwyższym ryzyku będzie nadal obowiązywał wraz z wprowadzonymi już kontrolami celnymi.
  • • Kontrole bezpieczeństwa i ochrony wprowadzone w zeszłym roku pozostają w mocy w ramach istniejących kontroli celnych wprowadzonych w 2021 r.
  • • Jeśli firma importuje towary do Wielkiej Brytanii z krajów spoza UE, pozostaje zobowiązana prawnie do składania deklaracji skróconych w sprawie bezpieczeństwa i ochrony (ENS) dla tych przewozów.

Jesienią rząd Wielkiej Brytanii opublikuje Docelowy Model Operacyjny, który określi nasz nowy system kontroli importu na granicach i przyjmie za cel koniec 2023 r. jako nową datę wprowadzenia naszego systemu kontroli.

Usługa Deklaracji Celnej

Nadal jesteśmy zaangażowani w zamknięcie obsługi celnej frachtu importowego i eksportowego (CHIEF) zgodnie z opublikowanymi datami i zachęcamy wszystkich do dalszego przygotowania do przejścia do Usługi Deklaracji Celnej (Customs Declaration Service). Obsługa CHIEF zostanie zamknięta dla importu po 30 września 2022 r., a dla eksportu po 31 marca 2023 r. Nadal jesteśmy w trakcie przechodzenia na Usługę Deklaracji Celnej.

Będą kontynuowane teraz prace z branżą, mające na celu ocenę, jak możemy stworzyć bezpieczny, pewny i wydajny proces realizacji importu z UE. Będzie to opierać się na dotychczasowych pracach, w tym pracach nad platformą UK Single Trade Window, nad którą intensywnie pracują zespoły HMRC, w ramach strategii granicznej 2025.

Udostępnij ten artykuł...