Новини и блог

Бъдете информирани !

ФЕРИБОТИ

Брекзит: Разрешение за пропуск на Кент – Великобритания – ЕС

Правителството на Великобритания разработва нова web услуга за “Roll on Roll off” (RoRo) товарен сектор, с цел да подпомогне превозвачите и шофьорите във връзка с документацията, която ще се изисква

Прочетете още

Последствията от новия пакет Мобилност

Транспортните фирми очакваха окончателното решение за новия регулаторен пакет, който съществено ще промени правилата на транспортния пазар. Пакетът за мобилност е иницииран от Европейската комисия в работната програма „Европа в

Прочетете още
Tous

1-ви Юли 2020: Актуализация на минимална заплата в Нидерландия

Всеки шест месеца, на 1-ви Януари и 1-ви Юли, Нидерландското правителство актуализирва минималната брутна месечна заплата в държавата. От 1-ви Юли тази година, минималното брутно възнаграждение на служители на възраст

Прочетете още

Нова минимална работна заплата във Франция от 29-ти Февруари 2020

Френската минимална брутна почасова работна заплата за транспортни превозвачи, които командироват шофьори във Франция, бе променена на 29/02/2020 на 10.39 €. Почасова заплата на служителите в сектора на автомобилния транспорт

Прочетете още

Posting controls in France

French authorities have confirmed to Move Expert that digitalized certificates on smartphones and tablets are acceptable, as far as immediately available in case of control, and that regulations are being

Прочетете още