FRANCJA: NOWA KARA ZA ODPOCZYNEK W KABINIE LCV (DO 1500 EUR)

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 4 września 2020 r. we Francji, przedsiębiorstwa zostaną ukarane nową wysoką karą (do 1500 euro) za korzystanie z dziennego i tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu o masie do 3,5 tony. Tak więc cały odpoczynek dzienny i tygodniowy musi być zorganizowany gdzieś poza kabiną.

Uściślając, oznacza to, że w przypadku lekkich pojazdów transportowych do 3,5 tony, zgodnie z nowymi przepisami, kierowca może robić tylko krótkie przerwy w kabinie w ciągu swojego dziennego czasu pracy. Odpoczynek dzienny (po min. 11 godzinach) lub tygodniowy powinien odbywać się poza pojazdem.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w odnośnym rozporządzeniu / Décret nr 2020-1104. Naciśnij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Artykuł R. 3315-11 5° i L. 3313-4 Kodeksu transportowego został zmieniony, łącznie z procedurami i karami za brak przestrzegania tych obowiązków.

Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prawa Macrona we Francji lub jakiejkolwiek innej usługi Delegowanych Kierowców, które świadczymy.

Oferujemy również pełną usługę pakietową, która obejmuje delegowanie kierowców we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Udostępnij ten artykuł...