Indywidualna Książka Kontroli

Indywidualną Ksiażkę Kontroli oraz oddelegowania kierowców do Francji

Pojazdy o masie poniższej niż 3.5 T : Przypomnienie francuskich przepisów dotyczących kontroli czasu jazdy kierowców w oparciu o Indywidualną Ksiażkę Kontroli oraz oddelegowania kierowców do Francji

Zgodnie, z przepisami Francuskiego Kodeksu Transportowego, Indywidualna Książka Kontroli, która dotyczy każdego kierowcy przewozu rzeczy prowadzącego pojazd o wadze poniżej 3, 5 tony lub przewozu pasażerów maksymalnie 9 osób, powinna znajdować się w ciężarówce kierowcy i w razie kontroli być przedstawiona francuskim izbom kontrolnym.

 

Co to jest Indywidualna Książka Kontroli?

Indywidualna Książka Kontroli pozwala na skontrolowanie oraz monitorowanie godzin pracy kierowców ciężarówek oraz w szczególności podziału czasu pracy i odpoczynku według art. R 3312-58 Francuskiego Kodeksu Transportowego dotyczącego kontroli czasu pracy.

Książka Kontrolna Czasu Pracy powinna zawierać czas codziennej pracy kierowcy wskazany na przeznaczonych do tego stronach, podpisanych przez kierowcę, posiadacza Indywidualnej Książki Kontroli.

 

Najważniejsze punkty w kwestii wypełnienia stron w Książce Kontrolnej Czasu Pracy Kierowcy:

• Czas jazdy (godzina rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy),

• Czas pracy inny niż prowadzenie pojazdu,

• Czas inny niż przeznaczony do jazdy, podczas gdy pojazd prowadzony jest przez załogę dwuosobową,

• Czas odpoczynku, posiłki i przerwy (początek i koniec przerw),

 

Książka Kontrolna Czasu Pracy kierowców jest jednym z obowiązkowych dokumentów, które każdy przewoźnik transportu drogowego z pojazdem o masie 3.5 tony powinien systematycznie wypełniać i posiadać w ciężarówce w razie kontroli.

Obowiązek ten dotyczy również kierowców, którzy wykonują przewozy pasażerów do maksymalnie 9 osób.

Przepisy Kodeksu Transportowego podkreślają, że strony Książki Kontrolnej Czasu Pracy muszą być wypełniane codziennie przez kierowców.

Pracodawca przewoźnika drogowego lub przedsiębiorstwa wykonującego usługi pasażerskie odpowiada za warunki pracy kierowców, w szczególności godzin pracy, a także powinien sprawdzać i przygotowywać tygodniowe, kwartalne i miesięczne podsumowania, jednocześnie podpisując je własnoręcznie.

Jednakże, ten wydrukowany dokument nie może zostać zmieniony przez pracodawcę, bez wcześniejszej zgody kierowcy.

Brak Książki Kontrolnej Czasu Pracy w pojeździe podczas kontroli drogowej może podlegać karom administracyjnym.

 

Jakie przepisy obowiązują w przypadku zagranicznych kierowców delegowanych do Francji?

Przypomnijmy, że zagraniczni kierowcy pojazdów poniżej 3.5 tony podlegają również przepisom Francuskiej Ustawy Loi Macron dot. delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji.

Zaświadczenie o oddelegowaniu w elektronicznym systemie SIPSI musi znajdować sie w pojeździe i może być wymagane przez francuskie izby kontroli.

 

Kontakt : 

posting.eu@move.dev.cc

  Pojazdy o masie poniższej niż 3.5 T : Przypomnienie francuskich przepisów dotyczących kontroli czasu jazdy kierowców w oparciu o Indywidualną Ksiażkę Kontroli oraz oddelegowania kierowców do Francji

Zgodnie, z przepisami Francuskiego Kodeksu Transportowego, Indywidualna Książka Kontroli, która dotyczy każdego kierowcy przewozu rzeczy prowadzącego pojazd o wadze poniżej 3, 5 tony lub przewozu pasażerów maksymalnie 9 osób, powinna znajdować się w ciężarówce kierowcy i w razie kontroli być przedstawiona francuskim izbom kontrolnym.

 

Co to jest Indywidualna Książka Kontroli?

Indywidualna Książka Kontroli pozwala na skontrolowanie oraz monitorowanie godzin pracy kierowców ciężarówek oraz w szczególności podziału czasu pracy i odpoczynku według art. R 3312-58 Francuskiego Kodeksu Transportowego dotyczącego kontroli czasu pracy.

Książka Kontrolna Czasu Pracy powinna zawierać czas codziennej pracy kierowcy wskazany na przeznaczonych do tego stronach, podpisanych przez kierowcę, posiadacza Indywidualnej Książki Kontroli.

 

Najważniejsze punkty w kwestii wypełnienia stron w Książce Kontrolnej Czasu Pracy Kierowcy:

• Czas jazdy (godzina rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy),

• Czas pracy inny niż prowadzenie pojazdu,

• Czas inny niż przeznaczony do jazdy, podczas gdy pojazd prowadzony jest przez załogę dwuosobową,

• Czas odpoczynku, posiłki i przerwy (początek i koniec przerw),

 

Książka Kontrolna Czasu Pracy kierowców jest jednym z obowiązkowych dokumentów, które każdy przewoźnik transportu drogowego z pojazdem o masie 3.5 tony powinien systematycznie wypełniać i posiadać w ciężarówce w razie kontroli.

Obowiązek ten dotyczy również kierowców, którzy wykonują przewozy pasażerów do maksymalnie 9 osób.

Przepisy Kodeksu Transportowego podkreślają, że strony Książki Kontrolnej Czasu Pracy muszą być wypełniane codziennie przez kierowców.

Pracodawca przewoźnika drogowego lub przedsiębiorstwa wykonującego usługi pasażerskie odpowiada za warunki pracy kierowców, w szczególności godzin pracy, a także powinien sprawdzać i przygotowywać tygodniowe, kwartalne i miesięczne podsumowania, jednocześnie podpisując je własnoręcznie.

Jednakże, ten wydrukowany dokument nie może zostać zmieniony przez pracodawcę, bez wcześniejszej zgody kierowcy.

Brak Książki Kontrolnej Czasu Pracy w pojeździe podczas kontroli drogowej może podlegać karom administracyjnym.

 

Jakie przepisy obowiązują w przypadku zagranicznych kierowców delegowanych do Francji?

Przypomnijmy, że zagraniczni kierowcy pojazdów poniżej 3.5 tony podlegają również przepisom Francuskiej Ustawy Loi Macron dot. delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji.

Zaświadczenie o oddelegowaniu w elektronicznym systemie SIPSI musi znajdować sie w pojeździe i może być wymagane przez francuskie izby kontroli.

 

Kontakt : 

posting.eu@move.dev.cc

 

Udostępnij ten artykuł...