Nowa płaca minimalna w Danii od 1 marca 2021 r. dla delegowanych kierowców

Duńskie Ministerstwo Transportu wydało nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie minimalnych warunków wynagrodzenia godzinowego dla zagranicznych firm transportowych wykonujących przewozy kabotażowe i kombinowane towarowe lub autobusowe. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. i określa wysokość wynagrodzenia zagranicznego kierowcy ciężarówki lub autobusu podczas prowadzenia pojazdu w Danii. Minimalne stawki godzinowe wynagrodzenia kierowców wykonujących przewozy kabotażowe lub drogową część transportu kombinowanego są regulowane corocznie zgodnie z uzgodnionymi lokalnymi przepisami dotyczącymi stawek w zakresie prowadzenia pojazdów towarowych i autobusów.

Nowe minimalne stawki godzinowe obowiązują od 1 marca 2021 roku:

Minimalna stawka godzinowa dla wynagrodzenia kierowców, którzy wykonują przewozy kabotażowe z towarem lub drogową część transportu kombinowanego wynosi 168,56 DKK (ok. 22,67 EUR) Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla kierowców wykonujących kabotaż autobusowy wynosi 168,31 DKK (około 22,63 EUR) Minimalna stawka godzinowa dla wynagrodzenia kierowców, którzy wykonują przewozy turystyczne wynosi 173,65 DKK (około 23,35 EUR).

O czym należy pamiętać?

Wszystkie nowe operacje wykonane od 1 marca 2021 będą musiały być opłacane z zastosowaniem nowej płacy minimalnej. Wszystkie deklaracje złożone do 28/02/2021 mogą być opłacane według starszej stawki. Pamiętaj, że zasady prawidłowego wynagradzania kierowców delegowanych w Danii muszą być stosowane, gdy firmy wykonują kabotaż z towarami, w których dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego lub ciężarowego przekracza 3500 kg, kabotaż autobusowy lub drogową część transportu kombinowanego w Danii.

Ważne! Okres karencji kończy się 1 kwietnia 2021 roku!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 stycznia 2021 roku Dania wymaga raportowania wszystkich przewozów kabotażowych oraz drogowej części transportu kombinowanego w Danii. Okres karencji został ustalony do 1 kwietnia 2021 roku, kiedy to wszystkie firmy zostały właśnie wezwane do złożenia wyjaśnień w związku z nieposiadaniem odpowiednich dokumentów. Po zakończeniu okresu karencji firmy transportowe będą karane za brak rejestracji swoich operacji w duńskim systemie. Move Expert zawsze dostarcza najnowszych informacji na temat przepisów dotyczących płacy minimalnej w UE.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji.

Udostępnij ten artykuł...