WAGWEU: VYSÍLÁNÍ ŘIDIČŮ DO NIZOZEMSKA OD1. ZÁŘÍ

Od března 2020 začalo Nizozemsko uplatňovat zákon o minimální mzdě na vyslané řidiče. Do 1. září 2020 existuje období “solidarity”, kdy zahraniční dopravní společnosti nebyly  pokutovány, pokud jejich řidiči stále neměli deklarace. Po uplynutí této doby musí společnosti silniční dopravy, které vysílají své řidiče do Nizozemska, dodržovat právní předpisy WagwEU a musí být připraveny na úřední a silniční kontroly.

DŮLEŽITÉ PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍ BÝT V SOULADU S LEGISLATIVOU WAGWEU V NIZOZEMSKU

1. Jaká je minimální mzda v Nizozemsku?

V současné době se nizozemská kolektivní smlouva „CAO beroepsgoederenvervoer“ pro odvětví dopravy nevztahuje na zahraniční společnosti. Zahraniční poskytovatelé služeb v silniční dopravě mohou být v zásadě povinni dodržovat zákonné minimum pouze tehdy, jsou-li vysláni do Nizozemska.

Od 1. července 2020 činí minimální mzda zaměstnanců ve věku 21 a více let 1 680 EUR měsíčně. Tato mzda se liší v závislosti na různých faktorech, jako je věk nebo počet odpracovaných hodin. Minimální mzda je nižší, pokud máte méně než 21 let. Ve většině kolektivních pracovních dohod je minimální mzda založena na zaměstnance na plný úvazek (36 – 40 hodin týdně). Pokud jde o 36 hodin týdně, minimální mzda je 10,77 EUR, 38 hodin je 10, 21 EUR a 40 hodin je 9, 70 EUR. Stisknutím zde získáte další informace.

2. Povinné dokumenty, které je potřeba mít ve voze:

Vyslaný řidič bude muset mít k dispozici pro silniční kontrolu tyto dokumenty pro silniční kontrolu: pracovní smlouva, výplatní pásky, přehled pracovní doby, osvědčení A1 a doklad o zaplacení mzdy.

3. Zahraniční společnost podnikající v odvětví silniční dopravy bude muset jmenovat kontaktní osobu a informovat své řidiče

Společnost bude muset oznámit  vyslání svého řidiče do Nizozemska pro přepravu zboží, pokud tyto činnosti zahrnují kabotáž a / nebo mezinárodní přepravu (nakládka nebo vykládka v Nizozemsku) prostřednictvím jednoročního prohlášení.. Společnost bude muset v Nizozemsku určit kontaktní osobu, která bude moci komunikovat s nizozemským inspektorátem. Move Expert je kontaktní osobou pro zákazníky, kteří využívají službu WagwEU.

V případě nedodržení nizozemské minimální mzdy a oznamovací povinnosti může inspektorát SZW (inspekce práce) uložit pokutu. Pokuta může být například udělena, pokud je vyplácena nižší než zákonná nizozemská minimální mzda nebo pokud není dodržena oznamovací povinnost, povinnost mít k dispozici dokumenty nebo poskytovat informace.

Move-Expert tyto služby v Nizozemsku nabízí, můžete začít s registrací zde, je to snadné a rychlé.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte jakékoli dotazy týkající se WagwEU v Nizozemsku nebo jakékoli jiné služby vysílání řidičů, kterou poskytujeme.

Sdílet tento článek...