2019: Francuskie wynagrodzenie minimalne

Francuskie wynagrodzenie minimalne

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2019 francuskie wynagrodzenie minimalne ulega zwiększeniu do 10,03 EUR brutto za godzinę.

Oznacza to, że kierowcy ciężarówek będą musieli otrzymać co najmniej 10,03 EUR za każdą godzinę pracy spędzoną we Francji od 1 stycznia 2019 r. W związku z tym wszystkie nowe lub przedłużone deklaracje złożone od 1 stycznia 2019 r. będą musiały zawierać stawkę wynagrodzenia równą co najmniej stawce minimalnego wynagrodzenie wynoszącej 10,03 € za godzinę.

Co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla kierowcy?

Zwracamy uwagę na to, co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla kierowcy za godziny pracy we Francji. Na podstawie informacji opublikowanych przez władze francuskie:

 

Zgodnie z art. 3 ust. 7 dyrektywy 96/71 / WE z dnia 16 grudnia 1996 r. można rozważyć następujące elementy:

– wynagrodzenie pracownika

– każde dodatkowe wynagrodzenie z tytułu nadgodzin

– wszelkie dodatki (np. za „wysługę lat”)

– wszelkie dodatki z tytułu relokacji (np. premia za ekspatriację)

– wszelkie świadczenie rzeczowe

Kwoty te są wyrażane w brutto.

Jednakże nie można uwzględnić żadnych dodatków wypłaconych w związku z zwrotem wydatków faktycznie poniesionych z powodu oddelegowania, takich jak wydatki na podróż, zakwaterowanie i wyżywienie – w tym wszelkie kwoty wypłacane w oparciu o stałą stawkę.

To, co powinieneś pamiętać, to aby wszystkie nowe lub odnowienia deklaracji od 1 stycznia 2019 roku będą musiały wspomnieć o nowej płacy minimalnej na 10,03 € za godzinę.

Deklaracje kierowców: wszystkie deklaracje wystawione do 31 grudnia 2018 r. mogą zawierać stawkę płacy minimalnej, ustaloną w 2018 r., bez konieczności korygowania tych dokumentow. Niemniej jednak należy pamiętać by na paskach wynagrodzeń za 2019 była już uwzględniona nowa stawka, tj. 10,03 € za godzinę.

Dowiedz się więcej o zamieszczaniu przepisów dotyczących kierowców na naszej stronie FAQ .

Kontakt : posting.eu@move.dev.cc

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2019 francuskie wynagrodzenie minimalne ulega zwiększeniu do 10,03 EUR brutto za godzinę.

Oznacza to, że kierowcy ciężarówek będą musieli otrzymać co najmniej 10,03 EUR za każdą godzinę pracy spędzoną we Francji od 1 stycznia 2019 r. W związku z tym wszystkie nowe lub przedłużone deklaracje złożone od 1 stycznia 2019 r. będą musiały zawierać stawkę wynagrodzenia równą co najmniej stawce minimalnego wynagrodzenie wynoszącej 10,03 € za godzinę.

Co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla kierowcy?

Zwracamy uwagę na to, co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla kierowcy za godziny pracy we Francji. Na podstawie informacji opublikowanych przez władze francuskie:

 

Zgodnie z art. 3 ust. 7 dyrektywy 96/71 / WE z dnia 16 grudnia 1996 r. można rozważyć następujące elementy:

– wynagrodzenie pracownika

– każde dodatkowe wynagrodzenie z tytułu nadgodzin

– wszelkie dodatki (np. za „wysługę lat”)

– wszelkie dodatki z tytułu relokacji (np. premia za ekspatriację)

– wszelkie świadczenie rzeczowe

Kwoty te są wyrażane w brutto.

Jednakże nie można uwzględnić żadnych dodatków wypłaconych w związku z zwrotem wydatków faktycznie poniesionych z powodu oddelegowania, takich jak wydatki na podróż, zakwaterowanie i wyżywienie – w tym wszelkie kwoty wypłacane w oparciu o stałą stawkę.

To, co powinieneś pamiętać, to aby wszystkie nowe lub odnowienia deklaracji od 1 stycznia 2019 roku będą musiały wspomnieć o nowej płacy minimalnej na 10,03 € za godzinę.

Deklaracje kierowców: wszystkie deklaracje wystawione do 31 grudnia 2018 r. mogą zawierać stawkę płacy minimalnej, ustaloną w 2018 r., bez konieczności korygowania tych dokumentow. Niemniej jednak należy pamiętać by na paskach wynagrodzeń za 2019 była już uwzględniona nowa stawka, tj. 10,03 € za godzinę.

Dowiedz się więcej o zamieszczaniu przepisów dotyczących kierowców na naszej stronie FAQ .

Kontakt : posting.eu@move.dev.cc

Udostępnij ten artykuł...